Hoeveel kost een testament bij een notaris?

Er bestaan twee manieren om een testament op te stellen.  Ofwel doe je het zelf en stel je met de hand een olografisch testament op.  Dit is niet zo moeilijk, maar je moet wel strikt bepaalde regels naleven, op straffe van ongeldigheid van het testament.  Ofwel denk je de goede raad van een notaris te kunnen gebruiken, zowel voor de vorm als voor de inhoud.  De vraag is nu: hoeveel zal dit juist kosten?

Kost testament
In dit artikel

  Wat kost een testament?

  Een eigenhandig testament opstellen kost niets, behalve een beetje tijd en papier.  Wens je echter zeker te zijn dat alles klopt en perfect aansluit bij je verwachtingen, dan is het aangewezen om een beroep te doen op een notaris.  Deze zal het testament opstellen op basis van de richtlijnen van de erflater.  Hierbij moeten twee getuigen aanwezig zijn, die door een andere notaris mogen vervangen worden. 

  Het grote voordeel van een notarieel testament is dat de notaris ervoor zorgt dat er geen ongeldige, onduidelijke of onwettige passages in het testament vermeld worden.  Je hebt dan een notariële akte die garandeert dat je laatste wil correct wordt uitgevoerd, maar dat kost je in de meeste gevallen tussen 250 euro en 400 euro. Als het testament veel bepalingen bevat (bijv. meerdere bijzondere legaten), complexer is (bijvoorbeeld door de inbouw van een duolegaat) of wanneer het opstellen veel werk vraagt, kan de prijs hoger liggen.  Normaal gezien zal de notaris je op voorhand een aanduiding geven van de kostprijs.  De erelonen zijn bij de meeste notarissen vergelijkbaar. 

  Een tip: voor gehuwden kan het interessant om de twee testamenten tegelijkertijd te laten opstellen, omdat de notaris dan minder werk heeft bij het bestuderen van het dossier.

  Inschrijving in het Centraal Register der Testamenten

  Daarna zal de notaris het testament laten registreren in het Centraal Register der Testamenten (CRT), dat beheerd wordt door de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat. 

  De inschrijving kost 25 euro, maar deze prijs is dikwijls in de hierboven vermelde som inbegrepen. In deze databank worden de identiteit van de testamentmaker, de naam van de notaris en de datum opgenomen, niets anders. 

  Het Centraal Register der Testamenten bewaart dus geen kopie van je testament en vermeldt niets over de inhoud ervan.  Zowel het bestaan van het testament als de inhoud ervan blijven geheim zolang de erflater leeft.  Het is slechts een registratie die vermeldt dat het testament bij die notaris bewaard wordt, en dat het daar gevonden kan worden na het overlijden van de erflater.

  Na het overlijden kan elke betrokken persoon het testamentenregister raadplegen, persoonlijk of via tussenkomst van een beroepspersoon (notaris, rechter, advocaat).  Deze raadpleging is noodzakelijk om de naleving van de laatste wilsbeschikking van de erflater te garanderen. De betrokken persoon moet een overlijdensakte afleveren (of elk ander document waaruit het overlijden van de testator blijkt), om een opzoeking te kunnen doen.  Zo kan het bestaan van het testament geheim blijven tijdens het leven van de erflater.  De raadpleging van dit register is gratis. 

  Het is misschien interessant te vermelden dat de Belgische en Franse testamentenregisters met elkaar verbonden zijn, zodat een Belgische notaris een elektronische opzoeking kan doen in het Franse register, en omgekeerd.

   

  Ontdek hier hoe je je gezin financieel kunt beschermen via NN.

   

  Meer weten over successie?

  Deel dit artikel