Hoeveel kost een testament bij een notaris?

Er bestaan 2 manieren om een testament op te stellen.  Ofwel doet u het zelf, helemaal alleen, en stelt u met de hand een olografisch testament op.  Dit is niet zo moeilijk, maar u moet wel strikt bepaalde regels naleven, op straffe van ongeldigheid van het testament.  Ofwel denkt u de goede raad van een notaris te kunnen gebruiken, zowel voor de vorm als voor de inhoud.  De vraag is nu: hoeveel zal dit juist kosten?

Kost testament
In dit artikel

  De prijs hangt af van het werk van de notaris

  Een eigenhandig testament opstellen kost niets, behalve een beetje tijd en papier.  Wenst men echter zeker te zijn en een absolute gemoedsrust te hebben in verband met zijn laatste wil, dan moet men beroep doen op een notaris.  Deze zal het testament opstellen op basis van de richtlijnen van de erflater.  Hierbij moeten twee getuigen aanwezig zijn, die door een andere notaris mogen vervangen worden.  Het grote voordeel van een notarieel testament is dat de notaris ervoor zorgt dat er geen ongeldige, onduidelijke of onwettige passages in het testament vermeld worden.  U hebt dan een notariële akte die garandeert dat uw laatste wil correct wordt uitgevoerd, maar dat kost u in de meeste gevallen tussen 250 EUR en 400 EUR. Indien het testament veel bepalingen bevat (bijv. meerdere bijzondere legaten), complexer is (bijvoorbeeld door de inbouw van een duolegaat) of wanneer de opstelling veel werk vraagt, kan de prijs hoger liggen.  Normaal gezien zal de notaris u op voorhand een aanduiding geven van de kostprijs.  De erelonen zijn bij de meeste notarissen vergelijkbaar. 

  Een tip: het kan interessant zijn wanneer gehuwden samen hun 2 testamenten laten opstellen, omdat de notaris dan minder werk heeft bij het bestuderen van het dossier.

   

  Inschrijving in het Centraal Register der Testamenten

  Daarna zal de notaris het testament laten registreren in het Centraal Register der Testamenten (CRT), dat beheerd wordt door de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat.  De inschrijving kost 25 EUR, maar deze prijs is dikwijls in de hierboven vermelde som inbegrepen. In deze databank worden de identiteit van de testamentmaker, de naam van de notaris en de datum opgenomen, niets anders.  Het Centraal Register der Testamenten bewaart dus geen kopie van uw testament en vermeldt niets over de inhoud ervan.  Zowel het bestaan van het testament als de inhoud ervan blijven geheim zolang de erflater leeft.  Het is slechts een registratie die vermeldt dat het testament bij die notaris bewaard wordt, en dat het daar gevonden kan worden na het overlijden van de erflater.

  Na het overlijden kan elke betrokken persoon het testamentenregister raadplegen, persoonlijk of via tussenkomst van een beroepspersoon (notaris, rechter, advocaat).  Deze raadpleging is noodzakelijk om de naleving van de laatste wilsbeschikking van de erflater te garanderen. De betrokken persoon moet een overlijdensakte afleveren, (of elk ander document waaruit het overlijden van de testator blijkt) om een opzoeking te kunnen doen.  Zo kan het bestaan van het testament geheim blijven tijdens het leven van de erflater.  De raadpleging van dit register is sinds 1 september 2011 gratis.  Het is misschien interessant te vermelden dat de Belgische en Franse testamentenregisters met elkaar verbonden zijn, zodat een Belgische notaris een elektronische opzoeking kan doen in het Franse register, en omgekeerd. Hier lees je meer over Centraal Register der Testamenten, dat op zich natuurlijk niet online staat.   Je vindt er ook hoe je het kunt (laten) raadplegen.

   

  Voor een nieuw testament...

  De som die moet betaald worden bij het opstellen van een nieuw testament zal afhangen van het werk dat de notaris eraan heeft.  Het schrijven van een paar aanhangsels zal natuurlijk veel minder kosten dan het opstellen van een totaal verschillend testament in een nieuwe situatie.

  Iedereen moet zelf de beslissing nemen welke voor hem de meest gepaste situatie is.  Om zeker te zijn dat zijn laatste wilsbeschikkingen gerespecteerd worden, is het beroep doen op een notaris allicht een goede investering.

   

  Om meer te weten over het onderwerp kan je hier terecht.

  Deel dit artikel