Kan ik als zelfstandige in loondienst werken?

De vraag kan een beetje eigenaardig klinken. Het gaat hier immers om twee ogenschijnlijk tegengestelde statuten. Ofwel ben je zelfstandige, ofwel werk je in loondienst. Hoe kunnen beide gecombineerd worden?

bbm_gettyimages-639618140.jpg
In dit artikel

  Een kwestie van statuut

  Het is niet onmogelijk, maar de vraag luidt natuurlijk: onder welk statuut werk je? Alles zal afhangen van het antwoord op deze vraag. Met andere woorden: welk is je hoofdstatuut? Je hoofdstatuut is het statuut waarvoor je bijdragen betaalt en waarvan je sociale rechten afhangen.

  Als zelfstandige in loondienst...

  Nevenactiviteit als loontrekkende

  Ben je zelfstandige en betaal je je sociale bijdragen, dan verbiedt niets je daarnaast nog een bepaalde activiteit uit te oefenen om wat meer te verdienen. Zoals een loontrekkende zelfstandige mag zijn in bijberoep, zo mag ook een zelfstandige een nevenactiviteit uitoefenen. Een voorbeeld: Peter heeft een informaticazaak als zelfstandige, maar als zijn zaak gesloten is, geeft hij een aantal uren les informatica in het onderwijs, in een avondschool, om zijn inkomsten aan te vullen.

  Betere bescherming als werknemer

  Deze activiteit mag echter niet overwegend zijn. Enerzijds kan dit schadelijk zijn voor de zelfstandige activiteit - niemand kan inderdaad op twee plaatsen tegelijkertijd zijn - anderzijds kan het snel interessanter zijn de zelfstandige activiteit als hoofdberoep te laten varen om werknemer te worden en van de zelfstandige activiteit een bijberoep te maken. Werknemer zijn heeft immers tal van sociale voordelen (pensioen, ziekteverzekering, werkloosheidsuitkering, enz.) die voor de zelfstandige niet weggelegd zijn.

  ...of zelfstandige in bijberoep?

  Daarom moet je je de vraag stellen of het niet interessanter zou zijn werknemer te worden in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep. Zelfstandige in bijberoep zijn betekent dat je minstens halftijds voor een werkgever werkt. Aangezien de meeste werknemers volgens de 38-urenweek werken, volstaat het dus een arbeidsovereenkomst van minstens 19 uur te hebben, om een nevenactiviteit te kunnen beginnen.

  Wat zegt het contract precies?

  Veel hangt natuurlijk af van het aangeboden contract. Is het een deeltijdse of een voltijdse baan? Gaat het om een contract van bepaalde of van onbepaalde duur? De situatie kan ook tot problemen leiden indien de activiteit als werknemer en als zelfstandige min of meer dezelfde is (risico op belangenconflict). Gaat het om totaal verschillende activiteiten, dan bestaat er bijna geen risico.

  Weeg de pro’s en contra’s af

  Je moet de voor- en de nadelen goed tegen elkaar opwegen. Een werknemer geniet bepaalde voordelen die de zelfstandige niet heeft en als zelfstandige in bijberoep liggen je bijdragen veel lager. Anderzijds kan je baan als werknemer schadelijk zijn voor je zelfstandige activiteit en verlies je een groot deel van je zelfstandigheid. En welk van beide activiteiten biedt je de grootste werkzekerheid?

  Kaarten op tafel!

  Één zaak is in elk geval duidelijk. Iedereen moet van alles op de hoogte zijn: je werkgever moet duidelijk weten onder welk statuut je als zelfstandige werkt, en alle inkomsten moeten aangegeven worden. Verander je van statuut en word je zelfstandige in bijberoep, dan moet je het ook op tijd melden.

  Als zelfstandige kun je dus perfect in loondienst werken. Toch moet je je de vraag stellen welke formule in jouw situatie de interessantste is.

  Zelfstandige? Zorg met NN voor een stevige sociale bescherming voor jezelf en je naasten.

  Heb je nog vragen, opmerkingen of suggesties?

  Deel dit artikel