Kan je deeltijds werken als werknemer en zelfstandige zijn in bijberoep?

We hebben al vele aspecten van het statuut van zelfstandige in bijberoep bestudeerd. We zagen dat het niet zo moeilijk is om zelfstandige in bijberoep te worden, als je maar bepaalde regels volgt en de nodige formaliteiten vervult. Toch zijn er bepaalde beperkingen. Je kunt je dus de vraag stellen of je zelfstandige in bijberoep kunt zijn of worden, wanneer je slechts deeltijds werkt.

bbm_129944687_20.jpg
In dit artikel

  De hoofdvoorwaarde: je moet een hoofdactiviteit hebben

  De eerste en voornaamste voorwaarde om zelfstandige in bijberoep - met de nadruk op "bijberoep" - te mogen zijn, is dat je al een hoofdactiviteit hebt.  Onder hoofdactiviteit verstaat men een beroepsbezigheid voor rekening van een werkgever of het genieten van een vervangingsinkomen als gevolg van een niet meer uitgeoefende andere beroepsactiviteit als bezoldigde werknemer of ambtenaar. Deze hoofdactiviteit moet minstens gelijk zijn aan een halftijdse betrekking. Of juister, deze activiteit moet minstens gelijk zijn aan de helft van het aantal uren die gepresteerd worden door een voltijdse werknemer in dezelfde onderneming of in dezelfde sector. Vermits de meeste mensen in ons land een werkweek van 38 uren hebben, volstaat het dus meestal om een arbeidscontract van 19 uur of meer te hebben, om een nevenactiviteit te kunnen uitoefenen. Opgelet, voor bepaalde beroepen met andere werktijden gelden andere criteria: een vastbenoemde leerkracht moet zelfs 60 % van een volledig lesrooster hebben om een bijberoep te mogen uitoefenen, een contractuele leerkracht, 50 % van een lesrooster.

   

  Wat als je halftijds werkt, of meer?

  Uit de paragraaf hierboven blijkt duidelijk dat er geen beperkingen zijn voor wie halftijds of meer werkt. Deze persoon mag verder blijven werken als zelfstandige in bijberoep, of beginnen als zelfstandige met hetzelfde statuut. Er zijn geen beperkingen voor wie een half uurrooster of meer werkt.

   

  En als je minder dan halftijds werkt?

  Hier moet een ander onderscheid gemaakt worden. Zelfstandige in bijberoep worden, is niet hetzelfde als zelfstandige in bijberoep blijven/zijn. De regels voor de zelfstandige in bijberoep die minder dan een halftijds contract heeft, zijn gelijkaardig aan de regels voor de werkloze zelfstandigen in bijberoep. Dit impliceert dus het volgende: wie zelfstandige in bijberoep was vóór zijn deeltijds contract, mag zijn nevenactiviteit verder uitoefenen en ook werkloosheidsuitkeringen genieten, mits het naleven van 4 strikte voorwaarden.

  • Je moet het bijberoep reeds gedurende ten minste 3 maanden voorafgaand aan je uitkeringsaanvraaghebben uitgeoefend tijdens je tewerkstelling als werknemer.
  • Je moet het bijberoep aangeven op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag. Bij het aanvragen van de uitkering wordt duidelijk de vraag gesteld: "oefent u een bijkomstige activiteit uit?" Indien je een bijberoep uitoefent zonder aangifte ervan, zul je je uitkeringen moeten terugbetalen en zul je meerdere weken van het recht op uitkeringen worden uitgesloten. Een vervolging voor een strafrechtbank is eveneens mogelijk.
  • Deze activiteit mag tijdens de week niet overdag (tussen 7 en 18 uur) uitgeoefend worden.
  • Bepaalde activiteiten, zoals beroepen die alleen na 18 uur uitgeoefend worden (bijv. nachtwaker), zijn ook verboden.

   

  Het voordeel "Springplank naar zelfstandige"

  Voor wie minder dan halftijds werkt en zelfstandige in bijberoep wenst te worden, lag de situatie moeilijker. Omdat de overheid zoveel mogelijk mensen wil aanzetten om uit de werkloosheid te stappen, werd het voordeel "Springplank naar zelfstandige" ingevoerd voor wie eraan denkt als zelfstandige te beginnen. Hierdoor kunnen mensen hun werkloosheidsuitkeringen gedurende maximum 12 maanden verder ontvangen, terwijl zij ook een nevenactiviteit als zelfstandige uitoefenen.  Er zijn hiervoor echter strikte voorwaarden, die gelijktijdig vervuld moeten worden:

  • Je moet je zelfstandige activiteit aangeven vóór het begin ervan, of bij de uitkeringsaanvraag, indien je deze nevenactiviteit al uitoefende vóór het verlies van je hoofdberoep. Het werkloosheidsbureau moet de zelfstandige nevenactiviteit goedkeuren.
  • Je mag je activiteit als loontrekkende niet stopgezet hebben om het voordeel "Springplank naar zelfstandige" te verkrijgen.
  • Je mag gedurende de zes voorafgaande jaren deze nevenactiviteit niet als hoofdactiviteituitgeoefend hebben.
  • Je mag geen derden in dienst nemen.

  Let op: dit is niet van toepassing voor een artistieke activiteit en je mag ook geen activiteit uitoefenen als loontrekkende.

  Afgezien van de werkloosheidsuitkeringen is het ook belangrijk rekening te houden met de inkomensgrenzen voor een bijberoep. Wie te veel verdient, wordt als zelfstandige in hoofdberoep beschouwd.

  In elk geval gelden twee grote principes om niet in de problemen te geraken.

  • Ten eerste moet alles aangegeven worden.
  • Ten tweede is het aangeraden je te laten bijstaan door personen die de reglementen goed kennen (rva, ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds, vakbond, ...)


  Zelfstandige in hoofd- of bijberoep? NN heeft voor jou de juiste oplossing voor een aanvullend pensioen.

  Deel dit artikel