Je IPT optimaal fiscaal benutten, hoe doe je dat?

Werk je als zelfstandige met een vennootschap, dan kan je via die vennootschap een individuele pensioentoezegging (IPT) onderschrijven. Zo bouw je een aanvullend pensioen op en boek je ook een mooi fiscaal voordeel. Maar hoe haal je fiscaal het onderste uit de kan?

bbm_465307706_20.jpg
In dit artikel

  Je vennootschap sluit de individuele pensioentoezegging af. Dat betekent dat je vennootschap de verzekeringnemer is en ook de premies betaalt. Jijzelf bent de begunstigde. Zelfs als je bedrijf failliet zou gaan, dan nog is de reserve van je IPT verworven.

  Je vennootschap kan de premies voor je IPT aftrekken als beroepskost. Dat gebeurt binnen de 80%-regel. Die regel zegt dat jouw pensioen (de som van je wettelijk en aanvullend bedrijfspensioen) niet hoger mag liggen dan 80% van je laatste normale maandelijkse en regelmatig brutobezoldiging.

   Je makelaar kan dus, samen met je boekhouder, perfect berekenen hoeveel premie je vennootschap in je IPT kan storten om fiscaal een maximaal voordeel te genieten. Opgelet, als je vennootschap toch een bedrag stort dat hoger ligt dan de 80%-grens, dan zal het teveel betaalde bedrag niet in aanmerking komen voor aftrek. Belangrijk is ook dat je een maandelijks en regelmatig inkomen uitgekeerd krijgt.

  Extra interessant aan een IPT is de zgn. backservice. Zo kan je de fiscale ruimte die je in de voorbije jaren (maximaal tien jaar, ook de jaren buiten vennootschap) niet benut hebt, alsnog invullen door extra premies te storten. We geven een voorbeeld waarin dit handig kan zijn. Je bent al een tijdje zelfstandig en je vennootschap betaalt jaarlijks de premie voor je IPT. Op een bepaald moment verhoog je je loon dat je vennootschap je maandelijks uitkeert. Door die verhoging schuift de 80%-grens op en kan je een hogere premie voor dat jaar storten (een inhaalbeweging binnen je vennootschap). Maar daarnaast kan je via een backservice ook de extra ruimte voor de voorbije jaren fiscaal benutten. 

  Voor kmo’s geldt er vanaf aanslagjaar 2019 (voor boekjaren die starten vanaf 1 januari 2018) een lager tarief in de vennootschapsbelasting van 20,4% op de eerste winstschijf van € 100.000. Dat voordeeltarief genieten vennootschappen evenwel enkel als ze aan minstens één bedrijfsleider een minimumloon uitkeren van € 45.000. Op die manier wordt er extra ruimte gecreëerd binnen de 80%-regel, waardoor de vennootschap meer premie kan storten, alsook een hogere backservice. Voorwaarde is wel dat je een maandelijks en regelmatig inkomen krijgt uit de vennootschap. Voor alle duidelijkheid: als het belastbare resultaat van het belastbaar tijdperk lager ligt dan 45.000 euro, dan volstaat een bedrijfsleidersbezoldiging gelijk aan het bedrag van dit resultaat. Meer informatie hierover lees je in dit artikel.


  Meer weten over de Individuele Pensioentoezegging IPT.

  Deel dit artikel