Heb je recht op een overlevingspensioen als je partner overlijdt en jij nog werkt?

Je partner overlijdt. Heb je recht op een overlevingspensioen als jij nog beroepsactief bent? Je leest het hier. 

overlevingspensioen pension de survie
In dit artikel

  De langstlevende partner kan inderdaad aanspraak maken op een overlevingspensioen of een overgangsuitkering.

   

  Recht op een overlevingspensioen

  Om recht te hebben op een overlevingspensioen, moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • Jullie moeten minstens een jaar getrouwd zijn op het ogenblik van het overlijden. Wettelijk of feitelijk samenwonenden hebben dus geen recht op een overlevingspensioen.
   • Wanneer mensen trouwen, wordt de periode van wettelijk samenwonen die aan het huwelijk voorafgaat, echter meegeteld voor de berekening van de periode van één jaar.
   • Als er een kind uit het huwelijk  geboren is of er een kind ten laste is waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag kreeg, dan is deze periode van één jaar niet vereist.
   • Deze voorwaarde geldt ook niet als het overlijden het gevolg is van een beroepsziekte of een ongeval. 
  • De overlevende partner moet in 2023 minstens 49 jaar oud zijn. Tegen 2025 zal deze leeftijdsgrens opschuiven naar 50 jaar. Is de overlevende partner jonger? Dan heeft hij of zij recht op een overgangsuitkering.

  De rechten op een overlevingspensioen worden ambtshalve onderzocht. Je moet hiervoor dus zelf geen aanvraag indienen.

  Het overlevingspensioen wordt berekend op basis van de loopbaan van de overleden echtgenoot of echtgenote en bestaat voor alle statuten (zelfstandigen, werknemers, en ambtenaren).

   

   

  Recht op een overgangsuitkering

  Heeft de langstlevende echtgenoot de vereiste leeftijd voor een overlevingspensioen nog niet bereikt op het ogenblik van het overlijden van zijn partner, dan heeft hij/zij recht op een overgangsuitkering.

   

  Voorwaarden voor de overgangsuitkering

  De overige toekenningsvoorwaarden voor de overgangsuitkering zijn dezelfde als voor het overlevingspensioen. Heeft het huwelijk geen jaar geduurd, dan heeft de langstlevende echtgenoot geen recht op een overgangsuitkering ... maar wel op een tijdelijk overlevingspensioen gedurende 1 jaar, wat eigenlijk min of meer op hetzelfde neerkomt.

  Indien de langstlevende echtgenoot de vereiste leeftijd niet heeft, dan wordt het overlevingspensioen wel toegekend en berekend, maar de uitbetaling wordt geschorst tot aan het rustpensioen.

   

  Hoe lang wordt de overgangsuitkering betaald?

  De duur van de overgangsuitkering hangt af van je gezinssituatie op het moment van het overlijden van je huwelijkspartner:

  Gezinssituatie

  Duur van de overgangsuitkering

  Geen kind ten laste

  18 maanden

  Enkel kind(eren) ten laste van 13 jaar (*) of ouder

  36 maanden

  Minstens 1 kind ten laste jonger dan 13 jaar (*)

  48 maanden

  Minstens 1 kind ten laste met een handicap (ongeacht de leeftijd)

  48 maanden

  Een kind werd geboren binnen de 300 dagen na het overlijden

  48 maanden

  (*) Kinderen die in het kalenderjaar van overlijden 13 jaar worden, beschouwen we voor het hele jaar als 13-jarige.

   

  Cumul van de overgangsuitkering

  De overgangsuitkering kan gecumuleerd worden met inkomsten uit een beroepsactiviteit, zonder beperking van de inkomsten. Je krijgt de overgangsuitkering dus bovenop je loon, zonder enige beperking of voorwaarde. Ze kan eveneens gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen voor ziekte, invaliditeit, of werkloosheid ... 

  Voor meer informatie over de overgangsuitkering kan je steeds terecht op de site van de Federale Pensioendienst.

   

  Ook al kan je in bepaalde gevallen rekenen op een overlevingspensioen of overgangsuitkering, toch kan het overlijden van je partner een stevige financiële impact hebben. Je doet er dus goed aan om nu al te sparen voor later. Ontdek hier alle oplossingen van NN om een aanvullend pensioen op te bouwen.

   

  Meer weten over pensioensparen?

  Deel dit artikel