Binnen welke termijnen mag ik een aankoop annuleren?

We hebben gezien welke voorwaarden noodzakelijk zijn opdat er een bedenktijd of herroepingstermijn van toepassing zou zijn.

In dit artikel

  Duur van de bedenktijd

  Vroeger was het eenvoudig : indien er een bedenktijd was, bedroeg deze zeven werkdagen. Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving en een gewijzigde Europese markt heeft ons land echter de wet over de handelspraktijken uit 1991 moeten herzien. Daarom werd op 12 mei 2010 de nieuwe Wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming in voege gebracht. Sedert die datum zijn twee verschillende termijnen van toepassing.

   

   

  "Buiten de onderneming"

  Voor aankopen buiten de onderneming, blijft de herroepingstermijn van zeven werkdagen van kracht. Dit betreft dus de aankopen op salons, beurzen en tentoonstellingen, op voorwaarde dat de volledige aankoopsom meer dan 200 euro bedraagt en die niet ter plaatse betaald werd. Deze bedenktijd van 7 werkdagen geldt ook voor aankopen thuis bij de consument, op zijn werk, evenals tijdens een uitstap die door of voor de onderneming georganiseerd werd buiten de lokalen van de onderneming.

   

   

  "Bij een verkoop op afstand"

  De bedenktijd bij een verkoop op afstand werd door de nieuwe wet echter opgetrokken van 7 tot 14 dagen. Wie dus iets koopt op het internet, per telefoon of per post, krijgt voortaan een termijn van tenminste 14 kalenderdagen waarin hij de overeenkomst kan herroepen. De bedenktijd wordt dus opgetrokken van 7 werkdagen tot 14 kalenderdagen. Voor goederen gaat de termijn in op de dag na de levering, voor diensten, op de dag na het afsluiten van de overeenkomst.

   

  Let wel : wie op een buitenlandse website koopt, moet wel rekening houden met de voorziene bedenktijd in het land van de verkoper.

   

  Opgelet : werkdagen zijn geen kalenderdagen

  De wettelijk voorziene bedenktijd voor een verkoop buiten de onderneming houdt rekening met werkdagen (dus exclusief zon- en feestdagen) en loopt vanaf de eerste werkdag die volgt op de dag van de ondertekening van het contract.

   

  Met een voorbeeld is het wel duidelijker : u ondertekent een overeenkomst op zaterdag 7 januari; uw bedenktijd begint de volgende werkdag te lopen, dus niet op zondag 8, maar op maandag 9 januari (1ste dag); hij loopt verder op dinsdag 10 (2), woensdag 11 (3), donderdag 12 (4), vrijdag 13 (5) en zaterdag 14 (6) januari. Zondag 15 telt niet mee, dus de bedenktijd loopt af op de zevende werkdag, maandag 16 januari, de 9de kalenderdag. Om van de aankoop af te zien, moet u dus ten laatste op maandag 16 januari een aangetekende brief versturen.

  Het is dus belangrijk te weten dat de consument beschermd wordt door een zekere bedenktijd, maar dat deze slechts in bepaalde gevallen van toepassing is. Oppassen blijft dus de boodschap.

   

  Heb je nog vragen, opmerkingen of suggesties?

  Deel dit artikel