Welke verzekeringen heb je nodig als zelfstandige?

Ga je als zelfstandige aan de slag? Weet dan dat je wettelijk verplicht bent om bepaalde verzekeringen af te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsongevallenverzekering als je personeel aanwerft. Ook is het belangrijk om jezelf en je gezin financieel te beschermen tegen bepaalde risico’s, zoals een langdurige arbeidsongeschiktheid of een overlijden. Daarvoor zijn verschillende verzekeringen interessant.

Ondernemer ziekte entrepreneur maladie
In dit artikel

  Wat als je als ondernemer lange tijd arbeidsongeschikt bent door ziekte of een ongeval?

  Verzekering gewaarborgd inkomen

  De kans is groot dat je inkomsten dalen, terwijl je vaste kosten min of meer dezelfde blijven. Met een verzekering gewaarborgd inkomen vang je je inkomensverlies op en kan je je levensstandaard behouden. Deze verzekering keert je immers bovenop de wettelijke ziekte-uitkering een maandelijkse rente uit.

   

  Bedrijfsleidersverzekering

  Word je als ondernemer arbeidsongeschikt, dan komt ook je bedrijf in de problemen. De facturen blijven binnenstromen. Vaste kosten zoals personeel, de huur van het bedrijfsgebouw, de leasing van auto’s, afbetaling van investeringskredieten … blijven doorlopen. Je kan je bedrijf beschermen via een bedrijfsleidersverzekering. Als jij arbeidsongeschikt wordt, ontvangt jouw bedrijf een bedrag om de lopende uitgaven te blijven betalen. Op die manier wordt de continuïteit van je bedrijf verzekerd.

   

  Wat als je overlijdt?

  Belgen verzekeren hun materiële bezittingen, zoals auto en woning, maar vergeten het belangrijkste: hun gezin en nabestaanden. Als succesvol ondernemer heb je een mooi kapitaal opgebouwd en geniet je een bepaalde levensstijl. Wat gebeurt er als je plots overlijdt? Zijn je partner en kinderen beschermd? Hoe kunnen zij hun levensstandaard behouden na je overlijden? De kosten van de erfbelasting en de begrafenis alleen al kunnen hoog oplopen. Zijn er voldoende middelen om deze te financieren? Een overlijdensverzekering zorgt ervoor dat je nabestaanden geen financiële zorgen zullen hebben.

  Heb je medevennoten in je bedrijf? Vergeet hen dan niet. Hebben ze voldoende financiële middelen om jouw aandelen over te kopen van je erfgenamen, als jij plots zou sterven? Met een overlijdensverzekering kan je dit perfect opvangen.

  Je doet er als ondernemer goed aan om jezelf en je gezin financieel te beschermen. Maak ook goede afspraken met medevennoten, met het oog op het voortbestaan van je onderneming. 

   

  Deel dit artikel