Waarom een flexibelere invulling van onze loopbaan een must is …

De Belg wil een traditionele loopbaan, en vervolgens met pensioen. Maar evident is dat allerminst, gelet op de risico’s die hiermee gepaard gaan. Een meer dynamische en flexibele benadering van onze loopbaan dringt zich op.

blog_loopbaan2.jpg
In dit artikel

  Een studie van NN (in samenwerking met het onderzoeksbureau Indiville) bij 1.564 Belgen toont aan dat onze denkpatronen inzake levensloop vastgeroest zijn. Ook al leven we steeds langer, toch willen we ons leven op dezelfde manier blijven organiseren: erg rechtlijnig, in opeenvolgende fasen: studeren, werken, pensioen. Zo willen we

  • 16% van ons leven besteden aan studeren
  • 33% aan werken
  • 21% aan zorgen voor kinderen en familie
  • 30% aan rusten en ons pensioen.

  “Hogere pensioenleeftijd is (g)een straf”

  We willen dus graag een korte loopbaan. Maar is dat wel realistisch? In 2019 bedroeg het effectieve aantal gewerkte jaren in ons land 33,6. Daarmee scoren we bij de zwakste vier landen in Europa. We gaan er dus in dat derde van ons leven alles moeten uitpersen om de rest van ons leven te financieren, met de nodige gezondheidsrisico’s tot gevolg. Bij voorkeur hebben we bovendien een vrij traditionele loopbaan van 5 werkdagen per week, 8 uur per dag en 8 weken vakantie per jaar en gaan we op 62 jaar met pensioen. 

  Veel mensen zien een hogere pensioenleeftijd eerder als een straf, zelfs al zou dat betekenen dat het aantal werkdagen per week lager zou liggen. “We zouden dit ook anders kunnen bekijken”, zegt Dirk Schyvinck, auteur van het boek ‘Wat als we straks 100 worden?’. “Een langere carrière helpt ons om langer jong te blijven en biedt meer financiële zekerheid voor een gelukkig leven, ook na ons pensioen. Het is stilaan tijd dat we als maatschappij evolueren naar alternatieve vormen van onze klassieke werkweek.”

  Risico’s van een korte, hevige loopbaan

  Het is immers helemaal niet evident om binnen een korte tijdspanne (33% van je leven) voldoende vermogen op te bouwen om de rest van je leven rond te komen. Zeker niet gelet op de alsmaar stijgende levensverwachting en de toenemende vergrijzing. Een korte, hevige loopbaan brengt immers heel wat risico’s mee:

  • Kan je gezondheid de zware werkdruk wel aan?
  • Heb je tijdens je loopbaan financieel genoeg over om te sparen voor later?
  • Wat als je pech hebt en niet meer kunt werken, door bv. ziekte of een ongeval?
  • Wat met je nabestaanden als jij plots overlijdt?

  Van ‘aging’ naar ‘longevity’

  Het komt erop aan om te evolueren van ‘aging’, waarbij we rekenen op de overheid om onze oude dag te financieren, naar ‘longevity’, waarbij we zelf ons leven actiever beheren, flexibeler omspringen met onze loopbaan en rustmomenten, … Andrew Scott, auteur van het boek “The 100-Year Life”, legt dit uit als volgt: “Veel mensen laten zich leiden door de zgn. ‘present bias’. Dit betekent dat ze, bij het beslissen over het besteden van tijd doorheen hun leven, steeds het meest nadruk zullen leggen op effecten op korte termijn. Maar als we langer leven, dan is het logischer dat we een vogelperspectief aanhouden: daarbij zien we ons leven als een vlakke tijdlijn en kunnen we meer aandacht besteden aan de toekomst. Er is minder druk om vooral naar het heden te kijken. Hoe langer we leven, des te langer duurt die toekomst immers ook.”

  De visie van Scott kunnen we perfect toepassen op onszelf. Als we meer beslissingen nemen met de toekomst in ons achterhoofd, is het bijvoorbeeld zinvol om op vrij jonge leeftijd te starten met sparen voor je pensioen. En hoe sneller je daarmee begint, des te groter zal je eindkapitaal zijn. Als je weet dat het erg belangrijk is om zelf voor een aanvullend pensioen te zorgen, is dit een cruciaal gegeven. Om jezelf een financieel onbezorgde oude dag te gunnen, voorzie je best zelf in een aanvullend pensioenspaarpotje. Om je gezin financieel te beschermen doe je er ook goed aan om jullie in te dekken tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid of een plots overlijden.

  Lichte evolutie

  We merken alvast dat er iets meer flexibiliteit in de loopbanen geïntegreerd wordt, zij het voorlopig in beperkte mate. Meer en meer mensen combineren doorheen hun loopbaan verschillende statuten, nemen een sabbatjaar, scholen zich na een aantal jaren om, … De rustperiode die we tot nu toe bijna uitsluitend vanaf onze pensionering zien, kunnen we voor een stuk ook integreren in onze actieve loopbaan. Door bijvoorbeeld te kiezen voor een 4-dagen-werkweek en die extra vrije tijd te gebruiken voor quality time met kinderen, zorg voor familieleden … Vandaag wordt de huidige generatie 40- tot 60-jarigen ook wel eens de ‘sandwich generation’ genoemd, omdat ze zowel voor hun kinderen als voor hun ouders moeten zorgen, en tegelijk ook hun eigen financiële toekomst veiligstellen. Een meer dynamische kijk op de beroepsloopbaan zou dit gedeeltelijk kunnen verhelpen.

  Ontdek hier hoeveel jij nodig hebt bovenop je wettelijk pensioen. 

  Lees hier het persbericht waarbij we inzoomen op loopbanen in een langer leven.

  Deel dit artikel