2/3 van je leven financieren in 1/3 van de tijd: hoe doe je dat?

Onze levensloop bestaat uit drie fasen: studeren, werken, pensioen. Dat lineaire denkpatroon blijft sterk overheersen in de mindset van de Belgen, zo blijkt uit een enquête van NN en Indiville bij 1.564 Belgen. Ook de stijgende levensverwachting verandert daar niks aan. Maar dit betekent dat we tijdens een erg korte periode in ons leven, onze actieve loopbaan, voldoende vermogen moeten opbouwen om de overige periodes te financieren. Hoe pak je die uitdaging aan?

Onze levensverwachting neemt alsmaar toe. Enkele cijfers ter illustratie:

  • In 2019 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 81,8 jaar. In 1990 was dit 76 jaar. Met andere woorden, een stijging van meer dan 5 jaar op 28 jaar tijd.
  • 1 op de 3 kinderen die vandaag geboren wordt zou minstens 100 jaar worden (bron: Prof. Andrew Scott, tijdens webinar in juni 2020).

We leven dus steeds langer. En toch willen we ons leven nog altijd op exact dezelfde manier organiseren: erg lineair, in drie fasen: studeren, werken en pensioen. Gemiddeld willen we 16% van onze tijd besteden aan studeren, 33% aan werken, 21% aan zorgen voor kinderen en familie en 30% aan rusten en ons pensioen. Bovendien willen we graag op 62 met pensioen.

Kort samengevat moeten we in 33% van de tijd die andere 67% financieren. Als we langer leven, zullen we dus harder moeten werken en sparen. 

Hoe bereid je je best voor?

Er is geen weg naast: je moet zelf sparen voor je pensioen. Met enkel je wettelijke pensioenuitkering zal je niet in staat zijn om je levensstandaard te behouden. Zeker niet als je vrij vroeg stopt met werken en nog enkele tientallen jaren leeft. Bereken hier hoeveel je nodig zult hebben bovenop je wettelijk pensioen.

Hoe leg je nu precies die financiële reserve aan? Ben je loontrekkende en biedt je werkgever je een groepsverzekering of pensioenfonds aan, dan scheelt dat al een slok op de borrel. Maar dan nog lever je best ook zelf een inspanning. Je kan sparen met of zonder fiscaal voordeel. Ben je zelfstandige, dan is het zo mogelijk nog belangrijker om een aanvullend pensioenspaarpotje aan te leggen. Het gemiddelde wettelijke pensioen van zelfstandigen ligt immers lager dan dat van werknemers en ambtenaren. Hier lees je alles over de mogelijkheden om als zelfstandige te sparen voor je pensioen

Begin er vroeg aan. Hoe sneller je start met je spaarinspanning, des te groter zal je kapitaal op het eind van de rit zijn.

Vergeet ook niet dat het lot je kan dwarsbomen. Een ziekte, ongeval of overlijden kan jezelf en je gezin in een financieel lastig parket brengen. Bescherm je toekomst en die van je naasten, ongeacht of je werknemer of zelfstandige bent.

Toch lichte tekenen van een trendbuiging

Ook al toont de enquête aan dat ons denkpatroon verouderd is, toch zijn er voorzichtige tekenen dat er iets borrelt aan de oppervlakte. Zo geeft 67% van de werkende en werkloze Belgen in de studie aan open te staan voor een grondige loopbaanverandering. 12% nam vóór, tijdens of na zijn studies een jaartje vrij. 35% heeft al verschillende statuten (bediende, arbeider, ambtenaar of zelfstandige) gehad.  Het geeft aan dat meer en meer mensen kiezen voor een minder lineair loopbaanverloop. Gelet op de stijgende levensverwachting zullen we geen andere keuze hebben dan meer en meer af te stappen van het vastgeroeste, lineaire levensloop- en loopbaanidee. Het is aan de beleidsmakers, werkgevers, onderwijsinstellingen en aan de bevolking om dit proces te versnellen.

blog_levensloop_.jpg
In dit artikel
    Deel dit artikel