Verwar 'brugpensioen' niet met 'vervroegd pensioen'

De termen 'brugpensioen' en 'vervroegd pensioen' worden vaak door elkaar gebruikt, maar beiden dekken helemaal niet dezelfde lading. Om verwarring te vermijden, leggen we even het verschil uit:

In dit artikel

  Het brugpensioen, dat onlangs omgedoopt werd tot 'werkloosheid met bedrijfstoeslag', is een statuut dat toegekend kan worden aan werknemers die ontslagen worden en voldoen aan een aantal vereisten op het vlak van leeftijd en loopbaan. In dit kader zijn er ook een aantal regelingen van kracht voor bedrijven in moeilijkheden of herstructurering. Het gaat dus eerder om een 'werkloosheidsstatuut' dan om een vorm van pensioen.

  Concreet wordt de werkloosheidsuitkering aangevuld met een extra uitkering.

  Vervroegd pensioen is, zoals de naam al doet vermoeden, de situatie waarin iemand vóór de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen gaat. Voor een aantal beroepscategorieën (mijnwerkers, piloten, topsporters ...) ligt de wettelijke pensioenleeftijd lager. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om vóór de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen te gaan. Die voorwaarden hebben onder andere betrekking op leeftijd en loopbaan, maar zijn door de regering Di Rupo evenwel verstrengd.

  Wie met vervroegd pensioen gaat, krijgt een pensioenuitkering op basis van zijn volledige loopbaan (voor statutaire ambtenaren is de berekening anders). Belangrijk is dan ook dat wie met vervroegd pensioen gaat, het risico loopt om een lagere pensioenuitkering te krijgen dan wanneer hij tot zijn wettelijke pensioenleeftijd zou doorwerken.

  Wat beide gemeen hebben, is dat ze politiek erg gevoelig liggen. Sinds het Generatiepact wil de overheid de Belg langer aan het werk houden. Een aantal bedrijfsregelingen, waarbij brugpensioen vanaf 50 of 52 jaar mogelijk was, waren voer voor heel wat debatten. De regering di Rupo heeft daarop het brugpensioen verstrengd, al zijn er nog altijd enkele vluchtwegen.

  Ook het vervroegd pensioen wordt ontmoedigd, door de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden veel strikter in te vullen. Dezelfde gedachte gaat hierachter schuil: mensen langer laten werken om de kosten van de vergrijzing beter te kunnen opvangen.

   

  Meer weten over pensioensparen?

  Deel dit artikel