Overlijden: een tak 23-levensverzekering en successierechten

U ondertekent een tak 23-levensverzekering om een mooi pensioenkapitaal op te bouwen of om het leven van uw nabestaanden financieel gemakkelijker te maken. Maar hoe zit het met de successierechten en kunnen deze een spelbreker zijn?

In dit artikel

  Wanneer u een levensverzekering onderschrijft, dan duidt u in één adem een begunstigde bij leven en een begunstigde bij overlijden aan. Als u vóór de eindvervaldag van de polis overlijdt, dan betaalt de begunstigde successierechten op het opgebouwde kapitaal. Er bestaan evenwel een aantal manieren om een levensverzekering voordeliger na te laten aan de begunstigde.

  Successierechten

  De successierechten die de begunstigde betaalt zijn onder andere afhankelijk van de graad van verwantschap met de erflater. Hoe nauwer de bloedband tussen erflater en begunstigde, hoe lager de successierechten.

  Naast de graad van verwantschap spelen ook de waarde van de erfenis en de fiscale woonplaats van de overledene een rol.

  Successieplanning

  Een levensverzekering wordt vaak gebruikt om de successieplanning te stroomlijnen. Kinderen krijgen via een hand- of bankgift een som geld van de ouders. Dat geld investeren ze in een levensverzekering, ter waarde van de verwachte successierechten op de gift. De kinderen duiden zichzelf aan als begunstigde en hun ouders als verzekerden.

  Het opgebouwde kapitaal wordt overgemaakt aan de kinderen als de ouders sterven. De begunstigden betalen hierop geen successierechten, op voorwaarde dat de hand- of bankgift minstens drie jaar voor het overlijden van de ouders heeft plaatsgevonden.

  Meer weten over successie?

  Deel dit artikel