Megatrend 3: De vergrijzing: wat zijn de gevolgen?

De veroudering van de bevolking is een bekend probleem, niet enkel in België, maar bij uitbreiding in heel Europa en de rest van de wereld. Welke impact heeft de vergrijzing op de overheidsfinanciën en verschillende economische sectoren? En welke opportuniteiten brengt ze mee voor u als belegger?

In dit artikel

  Evert Van Meeuwen, Senior Investment Officer bij Delta Lloyd Life: “De veroudering van de bevolking is het gevolg van twee fenomenen: enerzijds stijgt de levensverwachting en anderzijds worden er minder kinderen geboren. Om zelfbedruipend te zijn, heb je een vervangingsratio nodig van 2,1 kinderen per vrouw. In België zaten we in 2016 aan 1,7. Dit alles heeft enkele ingrijpende gevolgen:

  • We moeten met zijn allen langer werken.
  • Het feit dat er minder actieven zijn in verhouding tot de gepensioneerden, zorgt voor een grote belastingdruk op de werkenden. Nu is al ruim een op vijf Belgen met pensioen.
  • De vraag is ook ‘hoe’ we moeten werken, want er kampen steeds meer mensen met psychische aandoeningen zoals een burn-out.
  • Naarmate de anciënniteit van een werknemer stijgt, neemt ook zijn loon toe. Dit kost dan ook zeer veel geld. Er gaan stemmen op om de loopbaan anders in te vullen, waarbij mensen tussen hun 40ste en 50ste het meest verantwoordelijkheid zouden dragen en dus ook het meest verdienen. Nadien zouden ze kunnen overstappen naar jobs met wat minder verantwoordelijkheid … en dus ook een iets lager loon.
  • We hebben binnen Europa meer immigratie nodig om te kunnen voldoen aan onze behoeften op het vlak van arbeidskrachten. Maar daartegenover staat dat het niet altijd evident blijkt om verschillende culturen te laten samenleven.

  Toch biedt de veroudering van de bevolking u als belegger een aantal opportuniteiten. We vertellen u er alles over in dit artikel.


  evertvanmeeuwen

  Evert Van Meeuwen is de Senior Investment Officer, verantwoordelijk voor het Asset Management binnen Delta Lloyd Life. Hij werkt sinds 2006 als investerings- en financieel analist in o.a. Investment Banking bij BNP Paribas, M&A bij de Europese Commissie en als Obligatie Portfolio Manager in verzekeringen.

  Deel dit artikel