Kan ik mijn pensioensparen overzetten?

Stel, je hebt een pensioenspaarverzekering onderschreven bij een verzekeraar. Maar een andere verzekeraar bied je een hoger gegarandeerd rendement. Kan je overstappen naar de andere maatschappij en eventueel het opgebouwd kapitaal meenemen? En wat als je wil overstappen naar een pensioenrekening bij een bank?

bbm_95011919.jpg
In dit artikel

  Van verzekeraar naar verzekeraar

  Je kan sowieso vanaf het volgende jaar nieuwe premies storten in een contract bij een andere verzekeraar en je premiebetaling bij je huidige verzekeraar stopzetten. Je hebt dan de keuze: je laat de opgebouwde reserve in het contract bij de eerste verzekeraar gewoon staan of je draagt deze reserve over.

  • Als je de reserve laat staan, dan blijft deze een rente opbrengen en krijgt je op je wettelijke pensioenleeftijd het gespaarde kapitaal uitgekeerd. Wel is er op je 60ste een anticipatieve belastingheffing.
  • Als je de reserve overdraagt, dan kan dit belastingvrij, op voorwaarde dat de volledige reserve overgedragen wordt. Wel bestaat de kans dat je verzekeraar kosten aanrekent.

  Van bank naar bank

  Dit kan perfect en verloopt op analoge wijze met de switch van de ene verzekeraar naar de andere.

  Van verzekeraar naar bank of omgekeerd?

  Je kan wel beslissen om vanaf volgend jaar niet langer te storten in een pensioenspaarverzekering, maar wel in een pensioenspaarrekening bij een bank. De reserves overdragen tussen verzekeraar en bank is niet mogelijk.

  Je kan altijd nieuwe premies storten in een nieuw contract.

  Bijkomende voorwaarden

  Wanneer je overstapt van de ene verzekeraar of bank naar de andere, dan moet je wel rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • de gezamenlijke looptijd van het nieuwe en oude contract moet minstens tien jaar bedragen
  • het totaal aantal stortingen voor beide samen moet minimum vijf zijn
  • financiële instellingen of verzekeraars mogen per belastingplichtige maar één pensioenspaarrekening of -verzekering openen
  • je kan per jaar maximaal op één verzekering of rekening fiscaal voordeel boeken

  Meer weten over pensioensparen?

  Deel dit artikel