Het pensioen van de toekomst volgens NN

De verwachtingen rond de pensioenhervorming die in het najaar normaal gezien wordt aangekondigd, staan hooggespannen. Ook wij bij NN volgen de materie op de voet. Als nummer 4 in België op het vlak van levensverzekeringen willen we de Belgen een pensioen zonder (financiële) zorgen bieden. Een goede pensioenbescherming is hierbij essentieel. Daarom formuleerden we in het kader van de aankomende hervormingen zes aanbevelingen voor het beleid die ons pensioenstelsel billijk, adequaat en betaalbaar moeten maken. Bart Chiau, senior expert bij NN, legt uit waarom hier nood aan is.

Het pensioen van de toekomst volgens NN
In dit artikel

  Waarom zijn er aanbevelingen nodig voor ons pensioenstelsel?

  “Het systeem is vandaag niet langer aangepast aan onze snel evoluerende maatschappij. Zo is de levensverwachting sterk toegenomen, is samenwonen populairder geworden dan trouwen, zijn er meer singels en ook het aantal nieuw samengestelde gezinnen stijgt spectaculair. Daarnaast zijn de grote verschillen tussen ambtenaren, werknemers en zelfstandigen zijn niet meer van deze tijd. Het klassieke patroon van studeren, werken en pensioen doorbreken we vandaag met pauzes in de loopbaan en flexibel werken. En in de toekomst zullen we vooral langer en anders moeten werken. Het zijn stuk voor stuk evoluties waar ons huidig pensioenstelsel niet is aan aangepast,” legt Bart Chiau uit.

  Wat wil NN bereiken met de aanbevelingen?

  “Onze aanbevelingen maken deel uit van een pensioennota. Dit document omvat geen holistische visie op het volledige stelsel, maar vormt wel een leidraad vanuit het oogpunt van een levensverzekeraar. We hopen hiermee het debat en de bewustwording rond het thema aan te wakkeren en te stimuleren. Onze aanbevelingen focussen op het billijk, adequaat en betaalbaar maken van ons pensioensysteem. Tegelijkertijd is er ook nood aan sensibilisering bij de Belgen, want we zijn vandaag niet bewust genoeg bezig met onze pensioenplanning, ook daar is werk aan de winkel,” klinkt het bij Bart Chiau.

  De 6 aanbevelingen voor een billijk, adequaat en betaalbaar pensioen in een notendop:

  1. Gebruik fiscale stimuli in het wettelijk pensioenstelsel om langer werken aan te moedigen

  Wie nog vóór zijn wettelijke pensioenleeftijd wil stoppen met werken moet financieel worden afgestraft (pensioenmalus). Wie effectief verder blijft werken na zijn wettelijke pensioenleeftijd moet hiervoor beloond worden (pensioenbonus).

  2. Gebruik het aanvullend pensioen om langer en anders te werken

  Als je langer werkt dan je wettelijk pensioen moet je een hoger aanvullend pensioen kunnen opbouwen. De 80%-grens moet worden opgetrokken in functie van de verlengde loopbaan. Hoe langer men effectief werkt, hoe lager de eindbelasting moet zijn.

  3. Rente-uitkeringen vooropstellen

  Rente-uitkeringen in plaats van kapitaal moet men standaard maken bij de uitbetaling van het aanvullend pensioen. De beperkte renteformules en de ongelijke fiscale behandeling moeten worden aangepakt.

  4. Individuele voortzetting van aanvullende pensioenen bij pensionering

  De opgebouwde reserves in het aanvullend pensioen moeten kosteloos kunnen veder gezet worden als individuele levensverzekering.

  5. Schep duidelijkheid en rechtszekerheid over de 80%-regel

  De 80%-regel mag de arbeidsmobiliteit, het ondernemerschap en de noodzaak om langer te werken niet in de weg staan.  De fiscale administratie moet duidelijk en transparant communiceren over de 80%-regel.

  6. Vrijwillige pensioensplit bij scheiding op de eerste en tweede pensioenpijler

  Partners nemen samen gezins- en loopbaankeuzes. Dit mag niet leiden tot ongelijke pensioenen wanneer koppels uit elkaar gaan. Als ze ooit scheiden, dan zal op dat moment de pensioenrekening moeten worden vereffend.

  Wil je meer weten over deze aanbevelingen? Lees er dan alles over in de pensioennota van levensverzekeraar NN.

  Deel dit artikel