Gepensioneerden maken zich zorgen over hun financiële situatie

Sinds maart 2020 brengen we samen met onderzoeksbureau Indiville de financiële gemoedsrust van de Belg in kaart. De laatste meting toont dat de we ons nog nooit zo veel zorgen hebben gemaakt over onze financiële situatie als nu. 22% maakt zich veel zorgen over zijn huidige financiële situatie, terwijl dit in vorige metingen maximaal 17% was. De stijging van deze ongerustheid is recent vooral merkbaar onder gepensioneerden. Hun financiële zorgen zijn in korte tijd verdubbeld.

GettyImages-1092011396
In dit artikel

  De resultaten van de laatste Financiële Gemoedsrustbarometer in oktober 2021 in een notendop:

  • Onze financiële zorgen stijgen. 22% van de Belgen zich veel zorgen maakt over zijn financiële situatie. Dit is een stijging van gemiddeld 5% ten opzichte van vorige meetmomenten. Sinds maart 2020 schommelde het percentage meestal rond de 16 à 17%.
  • We zien de stijging vooral bij gepensioneerden en vrouwen. Bij gepensioneerden verdubbelde het aantal mensen dat zich zorgen maakt over zijn financiële situatie van 9% in maart 2021 naar 21% in oktober 2021. Bij vrouwen gaat het om een stijging van 8%, van 16% in maart 2021 naar 24% in oktober 2021.

  Volgens Bart Chiau, Senior Expert bij NN en professor aan de UGent  zijn er verschillende elementen die deze stijgende ongerustheid kunnen verklaren: “Enerzijds nemen de vaste kosten toe door de stijgende energieprijzen, anderzijds blijft corona roet in het eten gooien voor bepaalde sectoren. Uit eerdere Barometers bleek al dat vrouwen een pak minder sparen dan mannen. Dat heeft een impact op je financiële gemoedsrust. Gepensioneerden lijken zich dan weer meer zorgen te maken rond de onzekerheid met betrekking tot hun pensioen. Mogelijks is dit te wijten aan de discussie rond de pensioenhervorming en het uitblijven van een duidelijk langetermijnbeleid hierrond.”

  • Het wettelijk pensioen volstaat voor 28% van de gepensioneerden niet om basisuitgaven te coveren. Daarnaast toont de laatste meting dat 38% van de 65+’ers vreest dat de overheid de pensioenen niet zal kunnen blijven uitbetalen.
  • Vele gepensioneerden kunnen de levensstandaard van voor pensionering niet aanhouden. Voor 10% lukt dat helemaal niet meer. 31% is slechter af maar kan zich nog redden. 14% is beter af, 45% leeft financieel gezien zoals voor pensionering.
  • Hoewel het pensioendebat lopend is, zijn veel Belgen het niet eens met de huidige voorstellen die op tafel liggen. Zo steunt amper 9% van de bevolking het voorstel van Minister van Pensioenen Lalieux om 10 effectief gewerkte jaren te laten gelden om in aanmerking te kunnen komen voor de berekening van het minimumpensioen. 15% is van mening om het aantal effectief gewerkte jaren op 20 vast te leggen. Bijna de helft van de bevolking (48%) wil verdergaan dan de voorwaarden die op de regeringstafel liggen. 28% zou voor 30 effectief gewerkte jaren gaan, 20% zelfs voor 40.

  Meer informatie:

   

  Deel dit artikel