Een erfenis uit het buitenland? Let hiervoor op!

Onverwacht of niet, het kan gebeuren: je erft een vakantiewoning in Spanje of een buitenverblijf in Frankrijk. Waar moet je dan allemaal rekening mee houden? Weet alvast dat de successieregeling voor goederen uit het buitenland vaak ingewikkeld kan zijn. Erfgenamen betalen erfbelasting op het totale vermogen van de erflater. Met een buitenlands onroerend goed bestaat de kans dat je als erfgenaam in een hogere successieschijf terechtkomt.

Erfenis buitenland
In dit artikel

  Als je een erfenis uit een Europees land (met uitzondering van Ierland en Denemarken) krijgt, kun je gebruikmaken van de Europese erfrechtverklaring. In die verklaring staat dat je erfgenaam bent en welk erfrecht van toepassing is op de erfenis. In België kun je deze verklaring bij een notaris krijgen. In andere Europese lidstaten kun je je tot een notaris of een rechtbank richten. Een eerste belangrijk aandachtspunt is de fiscale woonplaats van de erflater. Als de erflater in België woonde en hij laat je een buitenverblijf in het buitenland na, dan gelden voor jou de Belgische successieregels. Verbleef de erflater al jaar en dag buiten België, dan gelden bovenop de Belgische erfbelasting ook de successietarieven van het land waar de erflater woonde. Die tarieven verschillen van land tot land. Artikel 17 van het Successiewetboek staat echter een verrekening toe. Concreet betekent dat, dat de erfbelasting die je in het buitenland betaalt, in mindering gebracht kunnen worden van de Belgische successie.

   

  Hoeveel je betaalt, hangt af van het land

  Erfbelasting wordt dus onder meer bepaald door de fiscale woonplaats van de erflater. Afhankelijk van zijn woonplaats zal je als erfgenaam fiscaal beter of slechter af zijn. Woont de erflater bijvoorbeeld in een belastingvriendelijk land zoals Zwitserland, dan zal je fiscaal een betere zaak doen.

  Dat brengt ons bij het tweede aandachtspunt. Erfgenamen die een buitenlands onroerend goed erven, kunnen namelijk geconfronteerd worden met een dubbele taxatie. Je betaalt de buitenlandse erfbelasting en in België betaal je ook nog eens voor het vererven van een onroerend goed. Ons land heeft evenwel met een aantal landen een verdrag uitgewerkt, dat deze dubbele taxatie tenietdoet. Zo mogen Franse erfbelasting bijvoorbeeld van de Belgische aangifte worden afgetrokken. Hou er wel rekening mee dat de waarde van het onroerend goed meegerekend wordt om het tarief in België te bepalen.

  Bestaat de nalatenschap van de erflater alleen uit roerende goederen, dan dien je alleen in het land van zijn domicilie een aangifte te doen. Hou er ten slotte rekening mee dat zowel de schenkingsrechten als de erfbelasting heel sterk van land tot land kunnen verschillen. Het is sterk aangeraden hiervoor te rade te gaan bij een notaris.

   

   

  Meer weten over successie?

  Deel dit artikel