Dekt jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering ook mentale aandoeningen?

België telt relatief gezien het grootste aantal arbeidsongeschikten van 20 tot 64 jaar oud in Europa. 37% daarvan is out door mentale problemen (2022). Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan de financiële gevolgen verlichten, maar op de markt zijn er grote verschillen tussen verzekeraars. Waarop moet je letten bij zo’n arbeidsongeschiktheidsverzekering?

gettyimages-1181530960.jpg
In dit artikel

  Meer dan 7% van de 20- tot 64-jarigen in ons land is arbeidsongeschikt door een ziekte of handicap, zo blijkt uit cijfers van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid. Daarmee bekleedt ons land ongewild de koppositie binnen Europa. Bovendien blijft het aantal arbeidsongeschikten maar toenemen. De cijfers zijn dus verontrustend.

  Een langdurige arbeidsongeschiktheid is niet alleen fysiek en/of mentaal lastig om dragen, maar kan ook leiden tot financiële zorgen of problemen. Na een tijd valt het inkomen immers fors terug en wordt het niet evident om alle vaste kosten te blijven betalen. Om financiële muizenissen te vermijden, kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering een oplossing bieden. Die keert je een maandelijkse rente uit als je voor langere tijd arbeidsongeschikt bent. Die rente wordt belast als een vervangingsinkomen. Met die rente kan je de kloof tussen je normale loon en de uitkering van het RIZIV (gedeeltelijk) dichten. Zo’n polis kan je individueel afsluiten, wat heel wat zelfstandigen doen, maar wordt ook aangeboden door bedrijven aan hun werknemers.

   

  Check de voorwaarden!

  Ongeacht of het gaat om een individuele of collectieve polis, is het erg belangrijk om de waarborgen in het contract grondig te checken. De tarieven, voorwaarden en dekkingen verschillen immers tussen verzekeraars.

  Zo kan er al dan niet een wachttijd (de periode na het afsluiten van het contract waarin er nog geen dekking verstrekt wordt) zijn, kan de eigenrisicotermijn (de periode na arbeidsongeschiktheid waarbinnen er geen rente uitgekeerd wordt) korter of langer zijn, en de premie hoger of lager. Maar het gaat verder. Bepaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bieden geen of slechts een beperkte dekking voor een arbeidsongeschiktheid omwille van mentale problemen. Als je weet dat maar liefst 37% van de arbeidsongeschikten in België precies door mentale aandoeningen out zijn, is het meer dan ooit cruciaal dat je arbeidsongeschiktheidsverzekering dit dekt.

  NN is op dit vlak een voorloper. Als eerste verzekeraar in ons land maakt het binnen de nieuw afgesloten collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen geen onderscheid tussen mentale en fysieke aandoeningen. Bedrijven die een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering van NN aan hun medewerkers aanbieden, kunnen kiezen tussen een dekking die onbeperkt blijft doorlopen in de tijd, en een waarborg van twee jaar per schadegeval.

   

  Wellbeing services

  Het gaat evenwel niet enkel om het financieel compenseren van inkomstenverlies door arbeidsongeschiktheid. Zo is het enerzijds belangrijk om preventief in te grijpen om een eventuele arbeidsongeschiktheid te voorkomen. En anderzijds is het een essentiële opdracht om medewerkers die toch arbeidsongeschikt raken, te begeleiden met het oog op een re-integratie in de arbeidsmarkt.

  Via zijn Wellbeing services begeleidt en coacht NN medewerkers met het oog op hun mentaal welzijn. Enkele voorbeelden van diensten die NN in dit kader aanbiedt:

  • een mindfulness-programma om onder andere stress- en concentratieproblemen aan te pakken.
  • psychologische ondersteuning via telefoon of video call door specialisten
  • begeleiding door life coaches met het oog op een lang en gelukkig leven
  • 24/7 toegang tot psychologen voor onmiddellijke bijstand
  • ondersteuning aan bedrijven in hun people management

  Zelfstandigen (sinds september 2023) en medewerkers die via hun werkgever (sinds januari 2024) een nieuwe afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering van NN hebben, kunnen op al deze diensten een beroep doen. Dat geldt trouwens ook voor hun gezinsleden.

   

  Ontdek hier alles over de Wellbeing Services van NN.

   

  Deel dit artikel