Is de premie voor schuldsaldoverzekering eenmalig of jaarlijks?

Kies eenmalige of periodieke premie bij verzekering. Maand, kwartaal, jaar opties afhankelijk van budget en fiscale factoren. Voorbeeld verduidelijkt.

In dit artikel

  U beschikt over heel wat mogelijkheden om de premies voor uw schuldsaldoverzekering te betalen:

  • U kunt kiezen tussen verschillende opties inzake duur van de premiebetaling.
  • U hebt meerdere keuzemogelijkheden op het vlak van eenmalige of recurrente premies.

  Duur van de premiebetaling

  Traditioneel werden de premies voor een schuldsaldoverzekering betaald gedurende 2/3 van de looptijd van de hypotheeklening. Een voorbeeld: als u een krediet afsloot voor een duur van 20 jaar, dan betaalde u de premies voor de schuldsaldoverzekering gedurende een termijn van 13 jaar. U leef ook tijdens die laatste 7 jaar uiteraard verzekerd!

  Vandaag beschikt u over meerdere opties. Nogal wat verzekeraars geven u ook de kans om de premies over de volledige looptijd van uw woonkrediet te spreiden. In de praktijk betekent dit doorgaans dat uw jaarlijkse premie lager ligt, maar het totaal van de premies iets hoger dan bij een betaling over 2/3 van de looptijd.

  Daarnaast kunt u uiteraard ook kiezen voor een eenmalige premie. Dan bent u meteen van de volledige premie af. In bepaalde gevallen kunt u zo uw fiscaal voordeel optimaliseren (zie verder). Een potentieel nadeel is dan wel dat u, als u of uw partner vrij snel na het afsluiten van de lening overlijden, (te)veel premie betaald hebt.

  Eenmalige of recurrente premie

  U kunt kiezen voor een eenmalige premie of voor een regelmatige premiebetaling. Dat kan dan bijvoorbeeld per maand, per kwartaal of per jaar. Waarvoor u precies kiest, hangt uiteraard af van uw beschikbaar budget, maar ook van fiscale overwegingen. Een voorbeeld maakt dit duidelijk.

  U sluit een woonkrediet af in de maand november. Dit maakt dat de kapitaals- en intrestaflossingen van uw lening uw fiscale korf lang niet volledig zullen opvullen. U hebt met andere woorden, nog wel wat mogelijk fiscaal voordeel over. In dat geval kunt u uw fiscale bonus maximaliseren door de volledige resterende fiscale ruimte op te vullen met een schuldsaldoverzekeringspremie. Het eventuele restant van de premie, dat geen fiscaal voordeel meer oplevert voor dat jaar, kunt u spreiden over de daaropvolgende jaren.

  U kunt dus kiezen voor een eenmalige premie, recurrente premies of een combinatie van beide. Uw makelaar zal u hierin bijstaan. Hij kan u, aan de hand van uw financiële en fiscale situatie, perfect uitleggen welke optie voor u het best is.

   

  Meer weten over sparen en beleggen?

  Deel dit artikel