Zelfstandigen zijn financieel geruster dan de rest van de bevolking

De Belgen zijn weer optimistisch over hun portemonnee. Dat blijkt uit onze nieuwe Financiële Gemoedsrustbarometer, een onderzoek waarin we op halfjaarlijkse basis polsen naar de financiële gemoedsrust van Belgische zelfstandigen en werknemers. In september viel er nog een korte morele dip waar te nemen, maar die lijkt nu volledig van de baan. De resultaten van de laatste meting tonen meer optimisme en minder frustratie onder de bevolking wanneer het over hun financiële situatie gaat, vooral bij zelfstandigen is die trend duidelijk zichtbaar.

Financiele barometer
In dit artikel

  Spaargeld en goede gezondheid zorgen voor meer financiële gemoedsrust

  Het hoeft niet te verbazen dat mensen over het algemeen meer financiële gemoedsrust hebben wanneer ze meer spaargeld hebben. Wat wel opvalt, is dat het equivalent van 3 maandlonen hierbij een belangrijke grens vormt. Wanneer mensen over 3 maandlonen aan spaargeld beschikken, stijgt de financiële gemoedsrustscore namelijk van 51.1 naar 67.5.

  Naast de hoeveelheid spaargeld, speelt ook de gezondheid een belangrijke rol.  Zo hebben mensen met minder dan 3 maanden spaarreserves én een slechte gezondheid de laagste financiële gemoedsrustscore (40,4) en mensen met meer dan 1 jaar aan spaargeld én een goede gezondheid de hoogste score (73,9).

  In vergelijking met de algemene bevolking ligt de grens bij zelfstandigen iets hoger.  Zij hebben 6 maanden spaargeld op hun bankrekening nodig om rustig te kunnen slapen. De financiële gemoedsrustscore stijgt dan immers van 54.4 naar 73.8. Zelfstandigen met meer dan een jaar aan spaargeld hebben de allerhoogste gemoedsrustscore (77).

  Zelfstandigen hebben meer financiële gemoedsrust

  Met een algemene financiële gemoedsrustscore van 63,7, scoren zelfstandigen een stuk hoger dan de rest van de bevolking. Over alle Belgen heen bedraagt de financiële gemoedsrustscore namelijk 59,3.

  Het valt wel op dat bepaalde zelfstandigen hoger scoren dan anderen. Zo is wie wel aan een tweede pensioenpijler bouwt (65,4) geruster dan wie dat niet doet (58,2). Ook zelfstandigen met een actief financieel plan (64.4), een overlijdensverzekering (64.5), een verzekering gewaarborgd inkomen (64.8) en zij die via een vennootschap werken (63.9) hebben iets meer financiële gemoedsrust.

  Lees meer detail in het complete persdossier.

   

  Deel dit artikel