Wat met een groepsverzekering bij zelfmoord?

Een zelfmoord of zelfdoding zorgt voor heel wat vragen bij de nabestaanden. Ook worden zij geconfronteerd met financiële zorgen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het kapitaal van de groepsverzekering van de overledene?

In dit artikel

  Opzettelijke daden zijn doorgaans uitgesloten van dekking in verzekeringscontracten. In het geval van zelfmoord is dit evenwel niet het geval.

  Als de man of vrouw die zelfmoord gepleegd heeft, een groepsverzekering had via zijn of haar werkgever, dan zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten:

   

  • Het verzekerde overlijdenskapitaal wordt normaliter gewoon uitgekeerd aan de nabestaanden. Bij een aantal verzekeraars is wel vereist dat de zelfmoord plaatsgevonden heeft minstens een jaar na de toetreding van de verzekerde tot de groepsverzekering. Anders gezegd, als de werknemer op het moment van de zelfdoding minder dan een jaar aangesloten was bij de groepsverzekering, dan wordt het overlijdenskapitaal bij een aantal verzekeraars niet uitgekeerd. De polisvoorwaarden van de groepsverzekering geven hier uitsluitsel over.
  • Naast een overlijdensdekking bevat een groepsverzekering vaak ook nog een aantal bijkomende waarborgen, zoals een extra overlijdenskapitaal door een ongeval, een arbeidsongeschiktheidsdekking, een waarborg premievrijstelling, … Bij nogal wat verzekeraars worden deze waarborgen niet verleend ingeval van zelfmoord of een poging daartoe. Enkele voorbeelden:
   • Een werknemer pleegt zelfmoord. Het overlijdenskapitaal kan uitbetaald worden, maar dit wordt niet beschouwd als een ongeval. Van de uitkering van een extra overlijdenskapitaal zal dan ook geen sprake zijn.
   • Wanneer iemand arbeidsongeschikt wordt door een mislukte zelfmoordpoging, dan zullen veel verzekeraars de dekking hiervoor weigeren. Bij een mislukte zelfmoordpoging die een jaar na aansluiting gebeurde, is er wel een tussenkomst bij Delta Lloyd Life.

  Ook hiervoor zijn de algemene voorwaarden van de groepsverzekering bepalend. Daarin staat uitgelegd welke dekkingen voorzien en uitgesloten zijn.

  Deel dit artikel