Wanneer kan je jouw aanvullend pensioen opvragen?

Ten gevolge van de Wet van 18 december 2015 “tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen” is het voortaan enkel nog mogelijk om de uitkering van een aanvullend pensioen op te vragen op de datum van je effectieve pensionering.

Genieten_Pensioen
In dit artikel

  Jouw aanvullend pensioen opvragen wanneer kan je dat nu?

  Indien je nog professioneel actief bent op het ogenblik dat jouw verzekeringspolis op einddatum komt, wordt jouw polis automatisch verlengd tot het ogenblik dat je jouw wettelijk pensioen opvraagt. Het is dus niet langer mogelijk om uw pensioenkapitaal opgebouwd via een 2e pijler contract voor deze datum op te vragen.

  Indien je voldoet aan alle voorwaarden om met (vervroegd) pensioen te gaan (Pensioendatum consulteerbaar op www.mypension.be), maar beslist om professioneel actief te blijven en jouw wettelijk pensioen nog niet op te nemen, heb je nog steeds de mogelijkheid om jouw aanvullend pensioen vervroegd op te vragen.

  De Wet voorziet ook een uitzondering voor de verzekerden die geboren zijn vóór 1962 met een pensioenplan afgesloten voor 1 januari 2016. Voor hen is het nog steeds mogelijk – voor zover de pensioenovereenkomst dit voorziet - om het aanvullend pensioenkapitaal voor de pensionering op te vragen:

  Ben je geboren in 1961 : op 63 jaar

  Ben je geboren in 1960 : op 62 jaar

  Ben je geboren in 1959 : op 61 jaar

  Ben je geboren in 1958 of vroeger : op 60 jaar.

  Meer weten over de pensioenoplossingen van NN?

  Ontdek er alles over op onze pensioen pagina!

   

   

  Meer weten over pensioensparen?

  Deel dit artikel