Waar gaat de economie de komende maanden en jaren naartoe?

De wereldeconomie gaat van crisis naar crisis, zo lijkt het wel: Covid, de oorlog in Oekraïne, de explosieve stijging van de energieprijzen, torenhoge inflatie ... Wat zijn de economische vooruitzichten op korte en lange termijn? Is het perspectief echt zo negatief, of mogen we ons opmaken voor betere tijden? Econoom Pascal Paepen ziet alvast redenen voor optimisme.

koppel_1140099786
In dit artikel

  Komt er een recessie aan? Die vraag werd de voorbije twaalf maanden talloze keren gesteld. Feit is dat de crisissfeer al geruime tijd aanhoudt. Een jaar geleden stond de oorlog in Oekraïne centraal in zowat elke nieuwsuitzending. Vandaag is dat conflict nog steeds aan de gang en is er zelfs een intense strijd in Gaza bijgekomen. Gelukkig zijn bepaalde bezorgdheden van een jaar geleden inmiddels  wat afgezwakt. Zo ligt het zwaartepunt van de Covid-pandemie achter ons en zijn de energieprijzen opnieuw naar normale niveaus gedaald.

   

  (Onterecht) pessimisme over China

  Hoe doen de grootste economieën in de wereld, de Chinese en Amerikaanse, het? “Voor dit jaar verwacht China een groei van zowat 5%, wat lager is dan aanvankelijk vermoed werd. Gedacht werd immers dat de Chinezen na het opheffen van de lockdowns massaal aan het consumeren zouden slaan, maar dat was maar gedeeltelijk zo. Een en ander reflecteert zich ook op de Chinese beurs, die gedurende een jaar zowat op hetzelfde niveau gebleven is. Dit alles leidde tot een zeker pessimisme over China en zorgde ervoor dat nogal wat fondsbeheerders Chinese aandelen uit hun portefeuilles gooiden. Nochtans is de situatie niet dramatisch. De Chinese economie kampt weliswaar met een erg hoge jeugdwerkloosheid (21,3%) en een oververhitte vastgoedmarkt. Maar Peking reageerde en voorzag in meerdere stimuli voor de economie: de grootste renteverlaging in jaren, een daling van de beurstaks en een renteverlaging voor bestaande hypotheken.”

  Paepen vergelijkt het negatieve sentiment rond China met de situatie omtrent de eurozone in 2012. Er heerste toen heel wat pessimisme over Europa. De vrees bestond immers dat niet alleen Italië, maar ook andere landen zoals Griekenland en Ierland, uit de eurozone geduwd zouden worden. Eén uitspraak van Mario Draghi, die zei dat ze er alles aan zouden doen om de eurozone in stand te houden en dat dit zeker zou volstaan, was voldoende om het wantrouwen weg te nemen. Volgens Pascal Paepen is zo’n omslag vandaag ook mogelijk met betrekking tot landen zoals China. “Al spreken we vandaag nog steeds over een handelsoorlog tussen China en het Westen. Ik verwacht daarbij een oplossing zoals in het verleden met Japanse auto’s. Die kwamen op de Amerikaanse markt, en daar had de VS het knap lastig mee. Finaal besloten de Japanse autoconstructeurs om hun wagens ook in de VS te gaan bouwen, en daarmee werd het conflict in de kiem gesmoord.”

   

  VS: veerkrachtige economie, maar hoge overheidsschuld

  Ook in de VS leefde de recessievrees, maar intussen wordt geen recessie meer verwacht. De Amerikaanse economie houdt dus al bij al goed stand, getuige daarvan het grote aantal vacatures en de erg lage werkloosheidsgraad. Wel kampt de VS nog steeds met een torenhoge overheidsschuld. Een iets hogere 'ideale' inflatie tussen 2,5 en 3% kan om die reden volgens Paepen interessant zijn.

   

  Economische groei voor 2023 en 2024

  We stevenen af op een wereldwijde economische groei van 3% in 2023, en 2,7% in 2024. De inflatie zou schommelen tussen 2,6 en 2,8%. De vooruitzichten zijn dus zeer degelijk.

  Door de gestegen rente lopen de kosten voor bedrijven (voor investeringen) en gezinnen (voor levensonderhoud en kredieten) evenwel op. Tegelijkertijd mogen we volgens Paepen verwachten dat de vastgoedprijzen precies door die hogere rente stabiliseren, wat goed nieuws is voor jonge mensen.

  De centrale banken hebben er door de forse renteverhogingen voor gezorgd dat de inflatie teruggedrongen werd en dat het vertrouwen in het financiële systeem behouden bleef. Terwijl de aandelenmarkten in 2022 erg zwak presteerden, was er beterschap in 2023. “Vooral de aandelen van grote technologiebedrijven, zoals Apple, Microsoft en Alphabet, deden het zeer goed. Andere aandelen veerden ook opnieuw op, maar een stuk minder dan de technologiegiganten. Het maakt dat de perceptie dat aandelen vandaag duur geprijsd staan, niet helemaal klopt. Gereglementeerde vastgoedvennootschappen, die een tijdje terug erg populair waren, zijn de voorbije periode zwaar afgestraft. Het lijkt erop dat niemand ze nog wil.”

  Hoe lang zal het duren vooraleer de rente zal dalen? Paepen denkt aan een termijn van om en bij één jaar. Maar de beurs loopt altijd voorop. Wachten tot de rente echt verlaagd wordt, is dus niet de beste optie.

   

  Impact van artificiële intelligentie

  AI is volgens Paepen de grootste revolutie sinds de lancering van het internet. Het heeft een impact in alle sectoren en zal het winstpotentieel van tal van bedrijven gevoelig doen stijgen. “Het is wel gevaarlijk om in je beleggingsstrategie enkel en alleen op AI in the zetten. John Bogle, oprichter van Vanguard Group, gaf ooit twee eenvoudige beleggingstips. Die zal ik altijd blijven onthouden. Tip één: zorg ervoor dat je van alles wat hebt. Wees aanwezig op de volledige markt. Vandaag kan dit dus ook een investering in obligaties inhouden. Tip twee: verkoop nooit. De markt kan immers altijd nog beter en zal het ook nog beter doen.”

   

  Deel dit artikel