Voeg leven toe aan de jaren en niet andersom!

Pleidooi voor een flexibele loopbaan

We leven steeds langer. Steeds meer mensen voelen de nood om de extra jaren die de toegenomen levensverwachting hen biedt, te gebruiken om hun loopbaan anders in te delen. Zo zouden ze bijvoorbeeld pensioenjaren kunnen inruilen voor meer flexibiliteit tijdens de loopbaan. Aangezien het aantal langdurig afwezigen door burn-out en depressie de afgelopen jaren sterk is gestegen, zou een langere loopbaan waarin 45 arbeidsjaren gespreid kunnen worden over een langere periode met meer pauzes, een oplossing kunnen bieden. Dat geloven we bij NN ook, daarom pleiten we al langer voor het zogenaamde langleven-model.

longevity flexibele loopbaan carrière flexible
In dit artikel

  Mentale gezondheid van de Belgen

  Het gaat mentaal niet zo goed met de Belgische werkenden. Het aantal patiënten met een burn-out of een depressie stijgt al enkele jaren fors (46%). Niet alleen bij werknemers, maar ook bij zelfstandigen is die trend duidelijk zichtbaar. Zo nam in de periode tussen 2016 en 2021 het aantal burn-outs en depressies met een duurtijd van minstens een jaar bij zelfstandigen toe met maar liefst 59%[1]. Vooral de balans tussen werk en privéleven blijkt niet zo evident. Het Internationaal Langleven Onderzoek van NN toont namelijk aan dat amper 67% van de werkenden daar een goed evenwicht in heeft gevonden.

  Het langleven-model als oplossing

  Meer dan ooit moet er dus werk worden gemaakt van een toekomstgericht systeem dat mensen in staat stelt hun loopbaan in te richten in functie van hun eigen noden. Het langleven-model maakt dat mogelijk door de stijgende levensverwachting te benutten voor meer flexibiliteit tijdens de loopbaan.

  Concreet betekent dit dat men ervoor kan kiezen 45 arbeidsjaren te spreiden over een langere periode, en dus tot na de pensioenleeftijd actief te blijven in ruil voor meer flexibiliteit op jongere leeftijd. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een sabbatical of loopbaanonderbreking in het midden van je carrière en in ruil iets later op pensioen gaan. Dit geeft mensen de mogelijkheid om op een evenwichtige en veilige manier keuzes te maken in het belang van hun gezondheid en die van hun naasten. Ook de overheid wint hierbij, doordat mensen langer actief en gezond blijven.

  Wat met zelfstandigen?

  Zelfstandigen hebben over het algemeen een langere loopbaan dan werknemers. Ruim 80% van hen werkt vandaag al tot zijn 65ste of langer, terwijl het bij werknemers slechts om 57% gaat en bij ambtenaren zelfs maar om 19%.[2] Dit betekent echter niet dat zij geen nood hebben aan regelmatige preventieve loopbaanonderbrekingen. Maar liefst 6 op de 10 zelfstandigen wil zijn carrière namelijk anders inrichten en beter gebruik maken van de extra tijd die de toegenomen levensverwachting biedt.[3] Voor hen ziet NN een oplossing in het opgebouwde kapitaal in het aanvullend pensioen. Dat zou gebruikt kunnen worden om loopbaanpauzes te financieren.

  Kortom, het langleven-model is de beste manier om de toegenomen levensverwachting te benutten voor een sterkere gezondheid. Het laat ons toe om leven toe te voegen aan de jaren en niet enkel jaren toe te voegen aan het leven.


  [1] RIZIV

  [2] Cijfers van de federale pensioendienst uit 2019. Bij werknemers moet er wel een kanttekening worden gemaakt. Dit betekent niet dat deze 57% tot 65 jaar of ouder heeft gewerkt. Voor velen is dit louter een administratieve overgang van bv. werkloosheid, SWT, arbeidsongeschiktheid... naar pensioen.

  Deel dit artikel