Verplichte dekking tegen natuurrampen

De dekking tegen natuurrampen is sinds maart 2007 verplicht opgenomen in de brandverzekering. Een aardbeving, een overstroming, het overlopen of de opstuwing van openbare riolen en een aardverschuiving of grondverzakking: ze vallen allemaal onder de definitie van natuurramp. Zowel huizen als appartementen kunnen er dus door beschadigd worden. Voor de dekking verplicht gemaakt werd, moest de overheid een gebeurtenis eerst als ramp erkennen. Vervolgens konden slachtoffers zich dan tot het Rampenfonds richten. Deze procedure was erg tijdrovend en de dekking was beperkt. Het Rampenfonds blijft wel toegankelijk voor personen die om financiële redenen geen brandverzekering onderschreven en kunnen aantonen dat ze een leefloon van het OCMW ontvangen. De verplichte natuurrampendekking geldt enkel voor gebouwen en hun inhoud. Landbouwers kunnen voor hun gewassen en vee ook nog steeds bij het Rampenfonds terecht. Andere schadelijders (particulieren, kleine ondernemingen en landbouwbedrijven) worden sinds de verplichte dekking in de brandverzekering door hun eigen verzekeraar vergoed.

De premie van deze dekking hangt af van de ligging van uw woning. Hoe meer risico, hoe meer premie. Omdat bepaalde regio’s erg risicovol zijn, en verzekeraars voor die gebouwen geen normale markttarieven aanbieden, heeft het Tariferingsbureau de premie in die gevallen bepaald op 0,9‰ per duizend euro. Wat er precies gedekt is, bepaalt elke maatschappij zelf. De wet legt wel een minimumdekking op en een maximumvrijstelling.

Eerste hulp bij natuurramp

Als u schade lijdt als gevolg van een natuurramp dan wordt u door uw eigen brandverzekeraar vergoed binnen de 30 dagen nadat er een akkoord is tussen u als verzekerde en uw verzekeraar. Dat is vrij snel, maar dat akkoord kan wel wat tijd in beslag nemen. Om snel vergoed te worden is het belangrijk dat u zelf van in het begin stappen onderneemt. Geef dus onmiddellijk het schadegeval aan bij uw verzekeraar of verwittig uw makelaar die dan het nodige het zal doen. Neem foto’s van de schade en schakel hulp in om spullen in veiligheid te brengen of eventueel water weg te pompen. Als verzekerde hebt u immers een schadebeperkingplicht. Vervolgens vraagt u bestekken op bij leveranciers die de schade zullen herstellen. Al deze stukken geven al een raming van de schade en maakt u over aan uw verzekeraar die een expert zal aanstellen. Deze expert is verplicht binnen de 90 dagen zijn verslag af te ronden. U kan tijdens deze expertise ook uw belangen verdedigen of u laten bijstaan door uw makelaar of een onafhankelijke expert. Gaat u niet akkoord met de bevindingen van de expert, dan mag u een tegenexpertise vragen.

De termijn van 30 dagen begint te lopen na afsluiten van de expertise. Meestal wordt op dat moment al 80% vergoed. Voor de overige 20% moeten facturen voorgelegd worden. Er zijn echter verzekeringsmaatschappijen die onmiddellijk 100% van de vergoeding uitbetalen.

In dit artikel
    Deel dit artikel