Scheiden: u neemt de woning en de hypothecaire lening over

U bent gescheiden en u hebt een akkoord bereikt : u behoudt de woning waarvan de hypothecaire lening nog lopende is. U zult daarom het aandeel in het huis van uw voormalige partner moeten afkopen (deze transactie wordt “wederinkoop van opleg” genoemd) – voor de berekening : klik hier – en de hypothecaire lening verder afbetalen.

In dit artikel

  U behoudt de lopende lening
  Indien u een hypothecaire lening had op naam van beide personen, dan kunt u deze lening alleen verder afbetalen, hetzij volledig, hetzij enkel het verschuldigd blijvend saldo nadat uw echtgenoot zijn/haar deel voortijdig heeft terugbetaald.

  Beslist u de lening verder af te betalen zoals werd overeengekomen bij de ondertekening ervan, dan moet u de kredietgever vragen uw ex-partner te bevrijden. Een overeenkomst tussen u beiden kan niet worden tegengeworpen aan derden, en zonder de officiële verbreking van de hoofdelijke aansprakelijkheid van uw ex-partner ten opzichte van de lening, is de kredietgever gerechtigd de betaling te eisen door uw ex-partner indien u uw verplichting niet nakomt. De kredietgever zal uw ex-partner slechts onder bepaalde voorwaarden definitief ontlasten (controle van uw inkomsten, intekening op een nieuwe levensverzekering, borgstelling, enz.).

  U kunt in een vóór de scheiding afgesloten overeenkomst beslissen dat uw ex-echtgenoot de lening verder afbetaalt, of uw aandeel van de lening bij wijze van onderhoudsgeld. Dat zal dan worden belast als onderhoudsgeld. Het kan een gemeenschappelijke lening betreffen of een eigen lening die u zelf hebt afgesloten.

  U gaat een lening aan om het aandeel van uw ex-partner af te kopen
  Het is mogelijk dat, zelfs wanneer u minder eist dan uw gewone aandeel in de andere goederen van uw gemeenschappelijk patrimonium, u niet over de middelen beschikt om het aandeel van uw ex-partner af te kopen en dat u niet tot een schikking kunt komen met betrekking tot de minnelijke terugbetaling.

  Indien het ontbrekende bedrag van de opleg niet te hoog is en indien u uw hypothecaire lening niet al te zeer opnieuw dient te financieren, dan kunt u een klassiek consumentenkrediet bekomen.

  Men zal u anders voorstellen een nieuwe hypothecaire lening af te sluiten waarvoor de voortijdige terugbetaling van de nog lopende hypothecaire lening vereist is, evenals de handlichting van de hypotheek op het huis, zodat het huis zou kunnen dienen als waarborg voor de nieuwe lening. De wederbeleggingsvergoeding om het krediet voortijdig te beëindigen bedraagt over het algemeen 3 maanden interest op het voortijdig teruggestorte kapitaal. Voor de opheffing van de hypotheek moeten een registratierecht en zegelrechten aan de Staat worden betaald, evenals schrappingskosten aan het hypotheekkantoor en erelonen aan de notaris. Een nieuwe lening brengt bovendien nieuwe kosten met zich mee, zowel bankkosten als notariskosten.

  Deel dit artikel