Hypo Care(+) verzekert de afbetaling van je hypothecair krediet

Hypo Care(+) verzekert de afbetaling van je hypothecair krediet.

Een nieuw huis of appartement! Je droomt al helemaal weg bij je plannen. Toch blijf je met beide voeten op de grond. Want wat als jij of je partner overlijdt vóór het einde van je woonkrediet? Met onze schuldsaldoverzekering Hypo Care voorkom je financiële problemen. De afbetaling valt dan geheel of gedeeltelijk weg. Je kiest zelf het percentage en je premiespreiding. En krijgt een voordelig tarief. Ja, met Hypo Care1 ben je gerust.

Is Hypo Care iets voor jou?

Overal een vinkje? Dan is Hypo Care de ideale schuldsaldoverzekering voor jou.


Alle troeven op een rijtje

Volledig op jouw maat

Pik er een flexibele premiespreiding uit: alles in één keer of gespreid over de duur van je woonkrediet. Maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks. Aan jou de keuze!

Als zelfstandige geniet je mogelijk van een ander, voordeliger fiscaal kader. Neem contact op met je makelaar voor meer informatie.

Beschermd bij ziekte

Als diabetespatiënt zie je verzekeringen vaak aan je neus voorbijgaan. Tenzij je een fikse bijpremie betaalt. Hypo Care staat ook open voor diabetici. Onder bepaalde voorwaarden betalen zij hetzelfde tarief als niet-diabetici.

Krijgt iemand in je gezin de diagnose kanker? Dan sta je voor grote uitdagingen. Iemand blijft thuis om voor de zieke te zorgen. Dat heeft een impact op je gezinsinkomen. Met de optie Cancer Care ben je gerust. Je krijgt een bepaald bedrag en beslist zelf waaraan je dat besteedt.

Word je invalide of arbeidsongeschikt? Dan liggen naast gezondheidsproblemen plots ook financiële zorgen op de loer. Sluit je de aanvullende waarborg Invaliditeit af, dan grijpt Hypo Care meteen in en financiert tijdelijk de maandelijkse aflossingen voor jou.

Meteen gerust van bij je aanvraag

 • Voorlopige dekking voor ongeval  Meestal wordt een aanvraag voor Hypo Care meteen door NN aanvaard. Soms kan dit even aanslepen, bijvoorbeeld omdat wij je medische toestand wat diepgaander willen evalueren. In dat geval geniet je toch al een onmiddellijke dekking tegen overlijden door ongeval. Je bent dan gedekt voor het initieel verzekerde kapitaal, met een maximum van 500.000 euro.

   
 • Gratis voorverzekering  Je handtekening zetten onder een compromis verbindt je tot aankoop. Een overlijdensdekking is dus dán al nuttig. Want de akte verlijdt pas na twee, drie of in het slechtste geval vier maanden. En je hebt geen zicht op de exacte datum. Wat als jij of je partner in tussentijd overlijdt?

  Dankzij onze voorverzekering kun je gratis een periode van drie maanden tussen het compromis en de akte overbruggen, ter waarde van het initieel verzekerde kapitaal, met een maximum van 500.000 euro.

Kies de formules die bij jou passen

Formules voor premiebetaling

 • Optimal (standaard): we optimaliseren de duur van de premiebetaling.
 • Relax: met deze unieke formule spreid je de premie over de volledige duur van je hypotheek. Op jaarbasis betaal je dan een lagere premie. Bovendien krijg je een minimum verzekerd kapitaal, waardoor je beter verzekerd bent.

  Let op: Relax past niet in het fiscale regime ‘enige en eigen woning’.
 • Budget: stem de premiebetaling af op de jaarlijkse premie die je wil betalen.
 • Classic: je betaalt de premie gedurende 2/3 van de duur van de verzekering.

Aarzel niet en vraag aan je makelaar een offerte om jouw exacte premie, aangepast aan je persoonlijke situatie, te kennen.

Extra dekkingen bij je schuldsaldoverzekering

Arbeidsongeschiktheid

 • Wat? Koos je voor deze optie en word je tijdens je contractduur arbeidsongeschikt? Dan krijg je tijdelijk een maandelijkse rente. Zo kun je de maandelijkse aflossingen blijven betalen.
 • Wanneer? Je krijgt de uitkering niet direct. Er geldt een wachttijd: de overeenkomst moet zes maanden geleden zijn gestart. Er geldt ook een eigen risicoperiode. Je hebt pas recht op de uitkering na drie maanden arbeidsongeschiktheid. Goed om weten: deze drie maanden kunnen al starten tijdens de wachttijd van zes maanden.
 • Hoe lang? Je krijgt de uitkering maximaal 24 maanden per schadegeval.
 • Hoeveel? Hiervoor speelt het percentage van arbeidsongeschiktheid een belangrijke rol. De uitkering wordt daarmee vermenigvuldigd. Hierbij gelden volgende afrondingen:
  • minder of gelijk aan 25% staat gelijk aan 0%
  • meer of gelijk aan 66% staat gelijk aan 100 

Ben je ouder dan 67 jaar? Gaat het om een lening met constante maandelijkse afbetalingen? Of koos je de optie Twee Hoofden? Dan kun je de optie Arbeidsongeschiktheid niet kiezen.

Cancer Care

Cancer Care is een bijkomende dekking die een vooraf bepaald bedrag uitkeert na de diagnose van kanker bij jezelf of iemand in je gezin. Hoe jullie dat bedrag besteden, beslissen jullie in alle vrijheid zelf. Er kunnen 1 of 2 hoofdverzekerden zijn. Je kinderen zijn automatisch meeverzekerd.

Ontdek Cancer Care in detail

Gratis preventief gezondheidsonderzoek met Hypo Care +

Een goede gezondheid is belangrijk. Houd je die graag in het oog? Dan kan je kiezen voor Hypo Care+. Naast alle voordelen van Hypo Care mag je om de drie jaar gratis een preventief bloed- en urineonderzoek laten uitvoeren. Je kiest zelf het labo. En wij hoeven de resultaten niet te kennen. Dankzij Hypo Care+ volg je je gezondheid op de voet en ontdek je tijdig eventuele medische problemen.

Voorwaarden, fiscaliteit en kosten

Onderstaande voorwaarden en modaliteiten gelden zowel voor Hypo Care als Hypo Care+.

Verzekerd kapitaal

 • is constant of dalend (kan niet verhoogd worden)
 • bedraagt bij start minimaal 25.000 en maximaal 999.999 euro

Is je kapitaal hoger dan 1 miljoen euro? Neem dan contact op met je makelaar.

Looptijd van het contract

 • minimum 5 jaar
 • maximum 40 jaar

Premies en kosten

 • types
  • koopsom (je betaalt de volledige premie in 1 keer)
  • vaste premie (je spreidt de betaling in de tijd; de premie is constant)
  • risicopremies (de premie evolueert mee met jouw leeftijd)
 • frequentie van betaling
  • maandelijks: uitsluitend via domiciliëring
  • jaarlijks: via domiciliëring of overschrijving

Aarzel niet en vraag aan je makelaar een offerte om jouw exacte premie, aangepast aan je persoonlijke situatie, te kennen.

Voor een overzicht van alle taksen en bijdragen die inbegrepen zijn in de premie verwijzen we naar de Algemene en Bijzondere voorwaarden van Hypo Care.

Fiscale kaders

 • niet-fiscaal contract
 • Individuele Pensioentoezegging (IPT)
 • pensioensparen
 • langetermijnsparen
 • enige eigen woning

Medische acceptatie

 • Ben je 50 jaar of jonger? En is je verzekerde kapitaal hoogstens 300.000 euro? Dan volstaat het om een vereenvoudigde medische vragenlijst in te vullen.
 • In alle andere gevallen vind je meer informatie in ons overzicht met segmentatiecriteria en in de Financiële infofiche.

Uitgesloten risico's

Bepaalde risico’s zijn niet gedekt.

Voor de hoofdverzekering zijn dat onder meer: zelfmoord tijdens het eerste jaar na afsluiten van het contract, opzettelijke daad, gerechtelijke veroordeling en oorlogsfeit.

Deze opsomming is onvolledig. Raadpleeg de Algemene voorwaarden voor een overzicht van alle uitgesloten risico’s.

Ook voor de aanvullende waarborg Invaliditeit (AVRI) gelden een heel aantal uitsluitingen. Een gedetailleerde lijst vind je terug in de Algemene voorwaarden aanvullende waarborgen.

Interesse? Contacteer je makelaar

Ben je geïnteresseerd in Hypo Care? Neem dan contact op met een makelaar bij jou in de buurt. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt voor al je vragen. Hij kan ook een offerte voor je maken.

Heb je na afloop nog vragen? Dan kan je terecht bij de klantendienst van NN.

Noodzakelijke documenten

Voor je deze verzekering onderschrijft, is het noodzakelijk om bovenstaande informatie door te nemen.

Niet tevreden?

Hypo Care (+) is een verzekeringsproduct onderworpen aan het Belgisch recht.

Heb je een klacht in verband met je contract? Dan vragen we je om onderstaande procedure te doorlopen. Je hebt evenwel op elk moment het recht om een juridische procedure te starten.

Meer info over de klachtenprocedure van NN

Voetnoten

 1. Hypo Care is een overlijdensverzekering van het type Tak 21. Het is een product van NN Insurance Belgium, vennootschap naar Belgisch recht.