Opiniestuk over het voorstel van minister Lalieux - Het aanvullend pensioen

De Minister van Pensioenen kwam maandag met het voorstel om de hoogste aanvullende pensioenen zwaarder te belasten.

frank Eijesink bart chiau calin sanders minister lalieux
In dit artikel

  Vermogensbelasting op aanvullende pensioen verhoogt langlevenrisico

  De Minister van Pensioenen kwam maandag met het voorstel om de hoogste aanvullende pensioenen zwaarder te belasten. Daar gaan we weer ... 2022 stond ook al in het teken van de rechtsonzekerheid van het aanvullend pensioen, door de circulaire van 31 maart 2022 over de berekening van de 80%-regel. Die circulaire zorgt ervoor dat er door zelfstandigen minder aanvullend pensioen opgebouwd kan worden. Dit keer valt minister Lalieux de aanvullende pensioenen rechtstreeks aan met een mogelijk hogere taxatie. Opnieuw rechtsonzekerheid dus. Het aanvullend pensioen wordt al voldoende belast, zowel bij de premiestorting als bij de uitkering van het eindkapitaal. De voorgestelde, verkapte vermogensbelasting op de tweede pijler kan zelfstandigen ontmoedigen om te blijven investeren in hun pensioentoekomst. Is dit echt wat we willen?

  Misschien vergeten we al te vlug dat een zelfstandige zelf verantwoordelijk is voor zijn levenskwaliteit na pensionering, en moet kunnen rekenen op oplossingen die hem of haar daartoe in staat stellen. En houden we best ook in het achterhoofd dat diezelfde zelfstandige gemiddeld veel langer werkt en bijdraagt, maar ook spaart voor zijn toekomstig levenscomfort. En dit moet aangemoedigd worden, want het ontzorgt de zelfstandige én ook de overheid. Bovendien draagt het aanvullend pensioen ertoe bij dat zelfstandigen blijven doorwerken tot aan hun pensioenleeftijd. Wie vroeger stopt, wordt zwaarder belast. In die zin kennen zelfstandigen al een vorm van pensioenmalus.

  In het verleden konden zelfstandigen hun pensioen vaak bekostigen door het overlaten van hun zaak. Deze tijden zijn veranderd. Veel zelfstandigen vandaag zijn kenniswerkers, freelancers, eenmansbedrijven die hun zaak niet kunnen verkopen. Want zij zijn de zaak. Voor hen is het kunnen opbouwen van een goed aanvullend pensioen cruciaal. Het is het resultaat van jarenlang hard werken, volharding en toekomstgericht handelen.

  Dat het voorstel van de minister dit alles wil beknotten, baart ons zorgen!

  We mogen ook niet vergeten dat wanneer het eindkapitaal van een aanvullend pensioenplan wordt uitgekeerd, dit geen enkele bescherming biedt tegen inflatie (in tegenstelling tot de eerste pensioenpijler) en niet automatisch meegroeit met de welvaart (zoals het ambtenarenpensioen). De zelfstandige moet zelf zorgen dat hij of zij hiermee levenslang toekomt. De extra belasting op het eindkapitaal betekent per direct dat het langlevenriscio verhoogt.

  Frank Eijsink, CEO van NN

  Bart Chiau, Professor Faculteit Economie, UGent

  Colin Sanders, Wetenschappelijk medewerker, UHasselt

  Deel dit artikel