Ontslag ! Welke invloed op je pensioen?

Je wordt ontslagen. Dit is natuurlijk al een grote klap. Maar welke invloed heeft dit op je pensioen? En is hierin iets veranderd?

In dit artikel

  Invloed op je wettelijk pensioen

  Wie ontslagen wordt en niet onmiddellijk terug aan de slag kan, valt terug op een werkloosheidsuitkering. Sinds 2012 houdt men rekening met drie periodes van werkloosheid.  Tijdens de eerste en de tweede periode (resp. het eerste jaar en tot maximum 3 jaar, in functie van bepaalde factoren (situatie, werk, enz.) verandert er voor het pensioen niets. Bij de berekening van het pensioen gaat men er dan van uit dat het vroegere loon tijdens de werkloosheid gewoon werd verderbetaald : dit is het normaal fictief loon. Voor de derde periode van werkloosheid (langdurige werkloosheid, d.w.z. na max. 4 jaar), wordt voortaan voor het pensioen rekening gehouden met een "beperkt fictief loon" (voor 2016 : 23.374,55 euro). Voor meer details moeten wij verwijzen naar onze vroegere artikels (Hervorming van de gelijkgestelde periodes en Wat zijn gelijkgestelde periodes?) of websites zoals die van de Federale Pensioendienst.

  Invloed op je aanvullend pensioen

  Een ontslag zal op je aanvullend pensioen een nog grotere invloed hebben. Daarom is het aangewezen om goed na te denken alvorens je hieromtrent een beslissing neemt. Er zijn verschillende mogelijkheden.

  • De "spaarpot" die je aangelegd hebt (de verworven reserves), kun je bij de pensioeninstelling van je vorige werkgever laten staan. Deze zal natuurlijk geen premies meer storten, maar moet wel een bepaald rendement garanderen tot de einddatum van het contract. Vooral bij oudere contracten kan dit interessant zijn, omdat die dikwijls nog hoge rendementen hebben. Let er wel op dat je de in het contract voorziene overlijdensdekking niet verliest.
  • Een tweede mogelijkheid bestaat erin, de verworven reserves over te dragen naar de onthaalstructuur van de pensioeninstelling van je ex-werkgever. Hier is een woordje uitleg nodig : zo'n onthaalstructuur is een aparte portefeuille van een verzekeraar waar alle overeenkomsten zijn ondergebracht waarvoor geen premies meer worden gestort, zoals in je geval. Dit kan interessant zijn als je in het eerste geval de overlijdensdekking wel zou verliezen. Het kapitaal dat je op 65 jaar ontvangt is dan jammer genoeg wel lager.
  • Je kunt de opgebouwde reserves ook overdragen naar de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever. In dit geval zullen de contractuele toezeggingen van de verzekeraar van je ex-werkgever natuurlijk vervallen, en in de huidige situatie riskeer je dus bij zo'n overdracht aan rendement te verliezen
  • Als vierde mogelijkheid kun je de opgebouwde reserves overdragen aan een speciale pensioeninstelling. Integrale is hier een voorbeeld van. Zo'n verzekeringsmaatschappij verdeelt de winsten onder de aangesloten leden, wat een iets hoger rendement kan geven. Deze optie is voor 60-plussers interessant, omdat sommige verzekeringsmaatschappijen geen intresten meer toekennen na deze leeftijd.
  • Sedert 1 januari van dit jaar kun je ook de verworven reserves ook laten staan bij de pensioeninstelling van je vorige werkgever met behoud van een overlijdensdekking gelijk aan het bedrag van de verworven reserves.

  Een ontslag kan natuurlijk ook een grote invloed hebben op de andere pijlers van het pensioenstelsel. Wie door werkloosheid over minder middelen beschikt, zal natuurlijk minder aan pensioensparen kunnen doen en ook minder kunnen sparen en beleggen (zonder fiscaal voordeel). En wat het eigen huis betreft, men kan slechts hopen dat dit al betaald is of dat men verder kan afbetalen.

  Deel dit artikel