Erfenis: wat met de verdeling tussen de huwelijkspartner en de familie?

We hebben de verschillende huwelijkstelsels onder de loep genomen en gezien welke invloed deze stelsels hadden op de nalatenschap. Wij zagen dus wat er te verdelen is. Nu moeten we bekijken hoe deze nalatenschap verdeeld zal worden tussen de overlevende huwelijkspartner en de familie. We overlopen de verschillende scenario’s.

erfenis partner familie heritage famille
In dit artikel

  Er doen zich drie mogelijke situaties voor, in functie van de aanwezigheid of niet van kinderen of familie.

   

  1. De erflater heeft eigen kinderen

  In dat geval heeft de langstlevende partner het vruchtgebruik op de hele nalatenschap. De kinderen krijgen de blote eigendom. In de praktijk wil dit zeggen dat de overlevende partner in het gemeenschappelijk huis kan blijven wonen en de meubelen en de inboedel kan blijven gebruiken. De kinderen zijn dan wel eigenaar van het huis (elk kind krijgt een gelijk deel), maar zij kunnen er niets mee doen zolang de langstlevende partner in leven blijft.

  Sinds 2019 zal het gereserveerde deel - dit is het deel dat voor hen voorbehouden is - van de kinderen slechts belast worden met het vruchtgebruik voor de langstlevende partner als het beschikbare deel niet volstaat. Met andere woorden zal het vruchtgebruik voor de langstlevende partner eerst van toepassing zijn op het beschikbare deel, zodat de kinderen gemakkelijker de volle eigendom zullen kunnen krijgen op hun gereserveerde deel.

  Nu al bestaat de mogelijkheid om de blote eigendom van de kinderen te laten omzetten in een volle eigendom, mits de uitbetaling van de waarde van het vruchtgebruik aan de overlevende partner. Maar vaak is het moeilijk om tot een akkoord te komen en moet een rechter beslissen over deze omzetting. Deze procedure is echter omslachtig en kost vaak veel tijd en geld. Het is ook duidelijk dat dit niet bevorderlijk is voor een goede sfeer binnen de familie!

   

   

  2. De erflater heeft geen eigen kinderen

  In dit geval krijgt de langstlevende partner de volle eigendom (d.w.z. de blote eigendom + het vruchtgebruik) over het deel van de overledene in het gemeenschappelijk vermogen van het koppel plus het vruchtgebruik op de eigen goederen van de overledene. De blote eigendom van de eigen goederen van de overledene gaat naar zijn familie (ouders, broers, zussen...)

   

  3. De erflater heeft geen eigen kinderen, en geen familie

  Dan krijgt de langstlevende echtgeno(o)t(e) de volle eigendom over de hele nalatenschap.

   

  Wat met feitelijk of wettelijk samenwonende partners?

  Lees hier hoe feitelijk of wettelijk samenwonende partners van elkaar erven.

   

  Meer weten over successie?

  Deel dit artikel