Maak uw woondromen waar

Dankzij je groepsverzekering spaar je niet alleen voor een mooi aanvullend pensioen … Wist je dat je de groepsverzekering ook kunt gebruiken om vastgoed te financieren?
De Wet op de Aanvullende Pensioenen voorziet in de mogelijkheid om het kopen, bouwen, verbouwen, verbeteren of herstellen van een onroerend goed te financieren via een groepsverzekering. Dat kan gebeuren op verschillende manieren.

bbm_465302859_11.jpg
In dit artikel

  Welke goederen

  Niet alles kan via een groepsverzekering gefinancierd worden. Volgens de wet bestaat de financieringsmogelijkheid voor elk onroerend goed, dat gelegen is in de Europese Economische Ruimte en daar belastbare inkomsten oplevert. De goederen die in aanmerking komen, moeten onroerend zijn door bestemming. Je kan dus ook een nieuwe keuken installeren, nieuwe ramen plaatsen, een veranda bouwen, je tuin inrichten, … Het kan zowel gaan om een gezinswoning als om een tweede verblijf.

  Voorschot op polis

  De meest voorkomende vorm van vastgoedfinanciering via een groepsverzekering is een voorschot op polis. Een deel van de verworven reserves, meestal tussen 60 en 70%, wordt daarbij ter beschikking gesteld van de werknemer voor de aankoop, bouw of verbouwing van een onroerend goed. De werknemer zal aan de verzekeringsmaatschappij moeten aangeven dat de gelden wel degelijk voor de wettelijk bepaalde goederen zullen worden aangewend. De werknemer kan het opgenomen bedrag al dan niet geheel of gedeeltelijk terugbetalen voor de eindvervaldag van de groepsverzekering. Een voorschot op polis is niet zonder kosten. De verzekeringsmaatschappij zal interesten aanrekenen op het ontleende bedrag. Deze kosten kunnen verschillen van maatschappij tot maatschappij.

  Inpandgeving van de reserve

  De waarde van de opgebouwde reserves kan ook op een indirecte manier gebruikt worden via inpandgeving. Het groepsverzekeringscontract wordt dan in pand gegeven bij de financiële instelling die het hypothecair krediet verleent. De groepsverzekering dient dus als waarborg. Aan de inpandgeving zijn meestal geen kosten verbonden. De opgebouwde reserves worden immers niet daadwerkelijk opgenomen. Dit is vooral interessant als je groepsverzekering maar enkele jaren meer zal lopen.

  Lening via wedersamenstelling

  Een laatste, mogelijke vorm van vastgoedfinanciering via de groepsverzekering is het wedersamenstellen van het ontleende kapitaal. Bij een klassieke lening gebeurt de terugbetaling ofwel met vaste aflossingen (maandelijks een vaste kapitaalaflossing plus interesten) ofwel met vaste mensualiteiten (vast maandelijks bedrag dat uit een deel interest en een deel aflossing van kapitaal bestaat). Bij een wedersamenstelling wordt er tijdens de looptijd van de lening geen kapitaal afgelost. Het volledige bedrag wordt pas op de eindvervaldag van het groepsverzekeringscontract of bij het overlijden van de verzekerde terugbetaald. Bij een lening via wedersamenstelling (ook wel bulletkrediet genoemd) moet gedurende de hele looptijd van de lening interest betaald worden op het volledige kapitaal. Deze formule is daarom minder interessant voor jonge werknemers die op een lange looptijd lenen.

   

  Deel dit artikel