Lieven Annemans volgt de coronacrisis op de voet!

Gezondheidseconoom én geluksprofessor Lieven Annemans volgt de coronacrisis op de voet.

Hij beantwoordde onze meest prangende vragen.

lieven_annemans
In dit artikel

  Hoe belangrijk en efficiënt lijken je de huidige maatregelen die de regering genomen heeft?

  Oorspronkelijk was de algemene indruk, ook bij experts, dat dit nieuwe virus wat meer besmettelijk is en ook wat meer dodelijk dan het griepvirus dat we elk jaar zien passeren. Maar men heeft zich daar toch aan mispakt, zeker wat betreft die besmettelijkheid. Er heerste nog steeds heel wat nonchalance bij een deel van de bevolking en men kon dus niet anders dan de strenge maatregelen uit te vaardigen. Ik denk dat het voor het grote merendeel van de mensen nu wel duidelijk is dat we hier met een gevaarlijke en onvoorspelbare klant te maken hebben. Of een echt volledige lockdown nu absoluut nodig is betwijfel ik, want als de huidige maatregelen goed worden opgevolgd zouden we daarvan binnen een dikke week de resultaten moeten zien.

   

  Er is duidelijk gekozen om gezondheid te laten primeren op economie. Wat vindt een gezondheidseconoom als jij daarvan?

  Het uitgangspunt van gezondheidseconomen is steevast dat gezondheid primeert. Gezondheid is ons hoogste goed. Maar we hebben natuurlijk niet al het geld van de wereld om aan gezondheid te besteden of om op te offeren aan gezondheid. Het is een kwestie van op een wijze manier te investeren in gezondheid. Maar bij rampscenario’s stelt men zich tijdelijk niet meer de vraag of een bepaalde beslissing economisch wijs is. Men wil dan een ramp vermijden, koste wat het kost. Toch zal de vraag of het wel zin heeft de draconische maatregelen verder te zetten zich binnenkort stellen. Stel, in het meest pessimistische scenario, dat de maatregelen onvoldoende helpen, maar dat het verderzetten ervan nog erger is voor de algemene economie en welvaart (met alle andere gezondheidsgevolgen van dien, zoals meer bv. depressies), dan zal men een afweging moeten maken: verder de economie blokkeren, of toch de samenleving opnieuw op gang laten komen, met uiteraard het bewaren van de strenge adviezen omtrent contact, handen wassen en dergelijke.

   

  Hoe schat je onze kans in om dit coronavirus te verslaan? Wat lijkt je haalbaar?

  In het optimistische scenario zien we binnenkort de curve keren. En dan heb ik het vooral over de curve van ernstige gevallen. Want de cijfers over het totaal aantal gevallen zijn niet zo betrouwbaar. In het geval dat de curve buigt, zoals in China het geval is, zal de economie en de samenleving zich herpakken. Maar toch zal dit sporen nalaten. Niet alleen de vertraagde economische groei of zelfs inkrimping van de economie, maar bijvoorbeeld ook de impact op onze geestelijke gezondheid. Misschien zal deze crisis wel tot nadenken stemmen over onze manier van leven en komen we tot de vaststelling dat we anders moeten gaan leven: bv. minder reizen, meer lokale producten consumeren enz…. Misschien moeten we ook versneld robots een rol laten spelen in onze samenleving zodat wij minder moeten werken en als we ziek zijn de robots rustig kunnen verder werken. Het zijn slechts enkele pistes waarover we best eens goed nadenken.

   

  Het geluksniveau van onze burgers is nu even bijzaak geworden? Of hoe zie je dat?

  Ja zo lijkt het wel. Vandaar dat ik toch vragen heb bij een echt volledige lockdown want de impact ervan op onze geestelijke gezondheid en ons welzijn kan weleens veel groter zijn dan gedacht. Nu al zijn onze ouderen geïsoleerd om hen te beschermen tegen het sars-cov2 virus. Dat is in de gegeven omstandigheden logisch, maar het zal de eenzaamheid verhogen en zoals we weten is eenzaamheid ook een stille doder. Het is daarom belangrijk om ouderen dagelijks te contacteren via telefoon en/of andere tele-toepassingen. We kunnen ook mekaar en onszelf helpen, eerst en vooral door onze kalmte te bewaren, en ook door te blijven bewegen. Neem de vrijgekomen tijd ook te baat om eens meditatie of mindfulness te proberen.

  Deel dit artikel