Levert een schuldsaldoverzekering een fiscaal voordeel op in Wallonië of Brussel?

Een schuldsaldoverzekering kan je een fiscale bonus opleveren in Wallonië, maar niet in Brussel. We zetten een en ander voor je op een rijtje.

schuldsaldoverzekering je een fiscaal voordeel_FR
In dit artikel

  BRUSSEL

  LENINGEN AFGESLOTEN IN 2015 EN 2016

  Hiervoor kan jouw schuldsaldoverzekering je een fiscaal voordeel opleveren van 45% in het kader van de woonbonus (enige en eigen woning). Je fiscale ruimte bedraagt maximaal € 2.480 (basisbedrag voor 2019), te verhogen met € 830 (tijdens de eerste 10 jaar) en € 80 (als je minstens 3 kinderen hebt).

  LENINGEN VANAF 2017

  De woonbonus is geschrapt en vervangen door een verhoogde vrijstelling van de registratierechten (0-175.000€ geen registratierechten onder voorwaarden). Een schuldsaldoverzekering levert in dit systeem geen fiscaal voordeel meer op.

  WALLONIË

  Voor leningen die afgesloten zijn/worden vanaf 2016 is de woonbonus vervangen door de zgn. chèque-habitat. Je kunt dit belastingvoordeel bekomen op voorwaarde dat

  • je een lening (geen herfinanciering) afsluit van minstens 10 jaar.
  • de lening dient om een woning te verwerven, niet om te renoveren.
  • het jouw enige en eigen woning is.
  • je volle eigenaar bent (niet enkel naakte eigendom of vruchtgebruik).
  • jouw netto belastbaar inkomen ligt lager dan € 85.911 (inkomsten 2019). Voor 2020 geldt een plafond van € 86.322.

  Het belastingvoordeel is afhankelijk van het inkomen en bedraagt maximaal € 1.520 per belastingplichtige per jaar. Je hebt in heel je leven maximaal recht op 20 wooncheques.

  • Ligt jouw netto belastbaar inkomen in 2019 lager dan € 22.273 (€ 22.380 in 2020), dan bedraagt de belastingvermindering € 1.520.
  • Ligt jouw netto belastbaar inkomen in 2019 tussen € 22.273 en € 85.911 (in 2020 zijn de bedragen respectievelijk € 22.380 en € 86.322), dan wordt het belastingvoordeel berekend aan de hand van een specifieke formule.

  1.520 – ((Netto belastbaar inkomen - 22.273) x 1,275%) = je belastingvoordeel
  Bijvoorbeeld:
  Jan heeft een netto belastbaar inkomen van € 26.000.
  1.520 - ((26.000 - 22.273) x 1,275%) = jouw belastingvoordeel
  1.520 - 47,52= 1.472,48

  • Is jouw netto belastbaar inkomen in 2019 hoger dan € 85.911 (€ 86.322 in 2020), dan geniet je geen fiscaal voordeel.

  Verder krijg je forfaitair een bedrag van € 125 per kind ten laste. Ook dit geldt niet voor wie in 2019 een hoger netto belastbaar inkomen heeft dan € 85.911 (€ 86.322 in 2020).

  Belangrijk is dat het bedrag van de wooncheque beperkt wordt tot de som van het tijdens het betrokken jaar betaalde intresten en kapitaalsaflossingen van de lening en premies voor de schuldsaldoverzekering. Hier speelt dus jouw mogelijk fiscaal voordeel.

  Ook wordt het bedrag van de wooncheques na 10 jaar gehalveerd. Niet onbelangrijk natuurlijk.

  Deel dit artikel