Langer leven: waarom het tijd is om anders te leven in een toekomstgerichte maatschappij

We leven met z’n allen langer. Wat een mooi perspectief. Zeker als het langer in goede gezondheid kan. En als dat lang leven ook een gelukkig leven is.

Dat vergt aandacht en actie. En toch zijn we er niet voldoende mee bezig. Wij niet. Onze beleidsmakers vrees ik evenmin. Alarmbellen op verschillende maatschappelijke domeinen klinken steeds luider. De bel die luidt over de onbetaalbaarheid van de pensioenen en vergrijzing is inmiddels oorverdovend. Langer leven moet ook betekenen: anders gaan leven in een aangepaste maatschappij. En anders met ons geld omgaan.

Langer Leven Frank Eijsink
In dit artikel

  Want door onze stijgende levensverwachting en ons klassieke levenspatroon spenderen we meer tijd in pensionering. We hebben dan ook meer financiële middelen nodig om die steeds langer wordende periode te overbruggen. 45% van de gepensioneerden geeft aan dat ze zich zorgen maken dat ze het niet lang zullen volhouden met hun financiële reserve. En 1 op 5 zegt het financieel niet te redden als ze te lang leven: het lang-leven-risico. Slechts 1 op 5, maar de realiteit kan nog veel schrijnender zijn.

  Het moet anders. Het kan anders. Ik heb 5 jaar in Japan geleefd. Daar wordt met een verfrissend perspectief naar de mogelijkheden van langer leven gekeken. En daar stopt het niet. De overheid onderneemt er zelfs concrete acties om mensen langer gezond en actief te houden. En de Japanners hebben het begrepen. Bijna 1 op 2 van de Japanners denken het financieel niet te redden als ze te lang leven. Het bewustzijn is groter dan in België. En zo zijn ze al een heel eind.   

  Als levensverzekeraar vinden we het belangrijk om mee onze schouders onder dit debat te zetten. Want het is onze ambitie om de Belg te beschermen en te begeleiden naar een lang en gelukkig leven. Een leven zonder financiële zorgen, ook na pensionering.

  In de nota over pensionering analyseren we de financiële risico’s rond langer leven, in de context van vandaag, en richten we ons op de mogelijkheden van morgen. We verbinden hier meteen concrete voorstellen aan die (toekomstige) gepensioneerden kunnen nemen om zichzelf financieel klaar te stomen voor hun pensioen én gaan dieper in op concrete maatregelen die de overheid kan nemen. Kleine stapjes. Geen revolutie. Al is die eigenlijk wel nodig. We vertrekken daarbij vanuit onze expertise als levensverzekeraar, zonder te pretenderen de waarheid in pacht te hebben.

  Zo hopen we alle betrokken partijen te inspireren rond de opportuniteiten van langer leven en pensionering. Laat dit mee een startpunt vormen om de discussie aan te wakkeren. Laat het het begin zijn van grote stappen, richting een toekomstgerichte maatschappij.

   

  Frank Eijsink

  CEO van NN

   

  nn-2200104_langer_leven_update_2023_blogpost_nl.jpg

  Deel dit artikel