Lagere schenkingsrechten voor vastgoed in Wallonië

Vastgoed schenken kan sinds 1 september 2018 voordeliger in Wallonië. Twee maatregelen werden immers van kracht: enerzijds lagere schenkingstarieven en anderzijds een extra incentive voor wie energiebesparende werken laat uitvoeren. 

bbm_gettyimages-635870507.jpg
In dit artikel

  Verlaging schenkingsrechten

  Het Waals Gewest verlaagt de onroerende schenkingsrechten. Dit zijn de nieuwe tarieven:

  Schijf

  Schenking in rechte lijn en tussen partners

  Schenking aan anderen

  € 0 - € 150.000

  3%

  10%

  € 150.001 - € 250.000

  9%

  20%

  € 250.001 - € 450.000

  18%

  30%

  > € 450.000

  27%

  40%

  De tarieven in het Waals Gewest zijn voortaan dus identiek aan deze in het Vlaamse en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Er is wel één belangrijk verschil: partners die langer dan een jaar feitelijk samenwonen worden in Vlaanderen gelijkgesteld met wettelijke samenwonenden en gehuwden. In Brussel en Wallonië is dat niet het geval.

  Terugbetaling kosten bij energiebesparende maatregelen

  Het is voor de begiftigde mogelijk om, als hij energiebesparende werken uitvoert, een deel van de kostprijs daarvan terug te krijgen. De teruggave bedraagt 25% van de kostprijs van de werken (inclusief btw), met een absoluut maximum van € 2.500. 

  Er zijn wel een aantal voorwaarden van toepassing:

  • De aanvraag moet in de schenkingsakte vermeld worden of in een bijhorend document.
  • De ontvanger van de schenking moet binnen het jaar (na de schenking) in het pand gaan wonen (als hoofdverblijfplaats). Hij of zij moet er vervolgens ook gedurende drie jaar ononderbroken blijven wonen.
  • Binnen de drie jaar die volgen op de schenking moet de begiftigde de energiebesparende werken in de woning laten uitvoeren en betalen. In Vlaanderen mag dat ook de schenker zijn.
  • Hij of zij moet een attest bezorgen waarin vermeld wordt dat aan de betrokken voorwaarden voldaan is.
  • De terugbetaling kan ten laatste aangevraagd worden 6 maanden na de vermelde periode van drie jaar.

  Geen voorkeurstarief meer voor de gezinswoning

  Het voorkeurtarief dat van toepassing was op schenkingen van de gezinswoning (hoofdverblijfplaats) verdwijnt. 


  Kom hier te weten wat NN kan doen.

  Deel dit artikel