Kan ik als zelfstandige stoppen voor mijn 65ste? (1)

Tot 2025 ligt de wettelijke pensioenleeftijd in ons land op 65 jaar. Toch weten we dat de werkelijke, de feitelijke gemiddelde pensioenleeftijd in ons land veel lager ligt, nl. rond 58-59 jaar. Ook bij onze buren bestaat er een verschil tussen beide leeftijden, al is de kloof tussen de wettelijke en de reële pensioenleeftijd nergens zo groot als bij ons. Dankzij zeer gunstige regelingen gaan sommige mensen in ons land al vanaf 50-52 jaar met brugpensioen. Maar hoe zit het met de zelfstandigen? Kunnen zij eveneens voor hun 65 jaar stoppen met werken?

In dit artikel

  Ja, maar...
  Ja, ook zelfstandigen kunnen voor hun 65ste stoppen met werken.
  Het is hun echter ten zeerste afgeraden, en dit om verschillende redenen. Vooreerst omwille van het lage pensioen van de zelfstandigen. We hebben reeds verschillende malen de nadruk gelegd op het feit dat het wettelijke pensioen van een zelfstandige bijzonder laag ligt. Het gemiddelde pensioen van de zelfstandige is nauwelijks half zo groot als dat van de gemiddelde bediende en het gemiddelde pensioen van de ambtenaar ligt tweemaal zo hoog als dat van de bediende. Geen enkele zelfstandige heeft er dus baat bij, vervroegd met pensioen te gaan.

  Het malussysteem, uitsluitend voor de zelfstandigen...
  Daarnaast bestaat er nog een malussysteem voor de zelfstandigen. Dit malussysteem is nog altijd van kracht, al werd het in 2012 enigszins afgezwakt. Deze financiële afstraffing geldt enkel voor zelfstandigen die met vervroegd pensioen willen gaan. Zelfstandigen die voor hun 65ste stoppen met werken, moeten volgens het malussysteem een deel van hun pensioen afstaan. Een zelfstandige die op zijn 60ste met vervroegd pensioen gaat, verliest zo definitief ruim 25% van zijn (reeds mager) pensioen!

  ...toch enigszins afgezwakt
  Sinds 2012 kunnen zelfstandigen op 63 of 64 jaar echter met vervroegd pensioen gaan zonder hiervoor financieel gestraft te worden. Zelfstandigen die voor hun 63ste willen stoppen met werken, kunnen vrijgesteld worden van de malus, indien zij een loopbaan van minstens 41 jaar achter de rug hebben. De aanpassingen van de malus worden nu toegepast in functie van het progressief stijgen van de minimumleeftijd voor vervroegd pensioen (62 jaar vanaf 2016).

  De tarieven van 25 % en 18 % worden voortaan voor 60 en 61 jaar als volgt toegepast: vanaf 2015 geldt het tarief van 18 % bij vervroegd pensioen tussen 61 en 61,5 jaar en dat van 15 % bij een vervroegd pensioen tussen 61,5 en 62 jaar.  Vanaf 63 jaar is er dus voortaan geen malus meer.

  Maar wie malus zegt, zegt ook bonus. Vervroegd met pensioen gaan wordt misschien minder afgestraft, toch zijn er genoeg redenen om niet te vroeg met pensioen te gaan. Dat gaan we nu zien.

  Deel dit artikel