Kan een VAPZ voor zelfstandige in bijberoep?

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een zeer voordelige formule voor ondernemers om in een aanvullend pensioen te voorzien. Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen onder bepaalde voorwaarden een VAPZ onderschrijven.

bbm_186903753_11.jpg
In dit artikel

    Bent u een zelfstandige in bijberoep en wenst u een VAPZ af te sluiten? Dat kan, als u sociale bijdragen betaalt die minstens even hoog zijn als bij een hoofdberoep (dus op een inkomen van minstens 16.409,20 euro). Bent u een startende zelfstandige en betaalt u enkel voorlopige sociale bijdragen, dan kunt u nog geen VAPZ afsluiten.

    Heb je nog vragen, opmerkingen of suggesties?

    Deel dit artikel