Kan een groepsverzekering uitgebreid worden met een dekking tegen arbeidsongeschiktheid?

Heel wat werknemers genieten via hun werkgever een groepsverzekering. Die voorziet in de opbouw van een aanvullend pensioen. Maar kan zo’n groepsverzekering ook soelaas bieden in geval van arbeidsongeschiktheid?

bbm_487666297.jpg
In dit artikel

  Aanvullend pensioen

  Een groepsverzekering zorgt ervoor dat er voor de aangesloten werknemers een aanvullend pensioen opgebouwd wordt. Dat kan gebeuren via bijdragen van de werkgever, via stortingen door de werknemer of door een combinatie van beide.

  Bijkomende waarborgen

  Naast het bijeensparen van een aanvullend pensioenkapitaal is het ook mogelijk dat de groepsverzekering een aantal aanvullende waarborgen bevat. Denk aan een overlijdenswaarborg of een dekking tegen arbeidsongeschiktheid. Die laatste wordt ook wel gewaarborgd inkomen genoemd. Deze zorgt ervoor dat een werknemer, als hij door ziekte of een ongeval een tijd arbeidsongeschikt bent, toch een vergoeding krijgt die zijn inkomensverlies gedeeltelijk compenseert. Of de groepsverzekering in jouw bedrijf die waarborg bevat of niet, hangt af van het groepsverzekeringsreglement. Sommige polissen bieden die waarborg, andere niet.

  Als jullie groepsverzekering een arbeidsongeschiktheidswaarborg heeft, dan is het belangrijk om de exacte voorwaarden te kennen die van toepassing zijn. Zo is de kans zeer groot dat de polis in een wachttijd voorziet. Anders gezegd, werknemers krijgen pas een vergoeding nadat een bepaalde periode, bijvoorbeeld een maand, verstreken is.

  Uitbreiden

  Is het mogelijk om een bestaande groepsverzekering uit te breiden met een arbeidsongeschiktheidswaarborg? Ja, dat kan, als de wettelijke voorschriften over het beslissingsrecht gevolgd worden en als de verzekeraar en het groepsverzekeringsreglement dit toelaten.


  Leer de groepsverzekeringen van NN kennen.

  Deel dit artikel