Ik heb al een VAPZ. Wat kan ik nog veranderen?

Als hardwerkende zelfstandige denk je ook aan later. Je hebt een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen afgesloten om een appeltje voor de dorst bijeen te sparen. Liggen de modaliteiten van je VAPZ muurvast of kan je tijdens de duur van het contract nog bepaalde elementen aanpassen?

ma25909.jpg
In dit artikel

  Premie

  De premie van je VAPZ wordt berekend aan de hand van je beroepsinkomsten. Je kunt (in 2019) voor een gewoon VAPZ tot 8,17% van je beroepsinkomen investeren (met een absoluut maximum van 3.256,87) euro en voor een sociaal VAPZ tot 9,40% van je beroepsinkomsten met als absoluut maximum 3.747,19 euro). Dit betekent dus dat je persoonlijke maximumpremie elk jaar opnieuw verandert (als je beroepsinkomsten gewijzigd zijn en je nog niet de maximumpremie betaalt). Je hoeft uiteraard niet steeds 8,17% of 9,40% van je beroepsinkomsten van drie jaar geleden te storten. Elk jaar opnieuw kan je vrij kiezen hoeveel je betaalt (met een minimum van 100 euro). Een jaar overslaan is geen probleem. Wanneer je minder of helemaal niks stort, verlies je voor dat jaar natuurlijk een zeker fiscaal en sociaal voordeel.

  Uitkering kapitaal

  Het kapitaal wordt standaard uitgekeerd wanneer je met wettelijk pensioen gaat (of wanneer je voldoet aan de voorwaarden van het vervroegd wettelijk pensioen, maar nog wil verder werken). Heb je dringend geld nodig, dan kan je wel een voorschot vragen op je VAPZ. Daarbij gelden evenwel drie belangrijke voorwaarden:

  • De mogelijkheid om een voorschot op te vragen moet voorzien zijn in het reglement van je VAPZ.
  • Je gebruikt het geld voor de aankoop, bouw of verbouwing van een vastgoedproject in de Europese Economische Ruimte (EER).
  • Het vastgoedproject moet tot doel hebben een belastbaar inkomen te genereren en het voorschot moet terugbetaald worden zodra het onroerend goed uit je vermogen verdwijnt.

  Waarborgen

  Bij een gewoon VAPZ bouw je een aanvullend pensioen op. Wil je op een bepaald moment ook aanvullende waarborgen genieten, zoals een dekking tegen arbeidsongeschiktheid of overlijden, dan moet je overstappen op een sociaal VAPZ. De reserve die je al opgebouwd hebt in je gewoon VAPZ, blijft behouden en zal verder rente opleveren. De stortingen die je doet voor je sociaal VAPZ leveren dan de rente op die op dat moment geldig is. Afhankelijk van de leeftijd die je hebt op het moment van je aanvraag voor een sociaal VAPZ is het wel mogelijk dat je een medische vragenlijst moet invullen of bij de dokter langs moet gaan voor een controlebezoek.


  Een VAPZ is een must voor elke zelfstandige. Lees hier waarom.

  Deel dit artikel