Heeft deeltijds werken invloed op mijn pensioen?

Lang niet iedereen die "werkt", werkt ook voltijds. Een belangrijk deel van de actieve bevolking werkt deeltijds. Deeltijds werken kan een keuze zijn, het kan ook een manier zijn om aan een volledige werkloosheid te ontsnappen.

deeltijds werken pensioen
In dit artikel

  Sommige mensen werken hun hele carrière lang deeltijds, anderen doen het gedurende een bepaalde periode, bijv. wanneer de kinderen klein zijn of om voor een zieke ouder te zorgen. Statistisch bekeken zal een groot deel van de toekomstige gepensioneerden op een of ander ogenblik in hun carrière deeltijds gewerkt hebben. Daarom stelt zich de vraag: Welke invloed heeft deeltijds werken op het pensioen? 

   

  Invloed op je wettelijk pensioen

  Wie deeltijds begint te werken om aan de werkloosheid te ontsnappen, zal natuurlijk geen negatieve invloed ervaren op zijn/haar pensioen. Hij/zij mag wel niet vergeten een aanvraag in te dienen om het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten te verkrijgen. Wie voltijds werkt en om één of andere reden wenst zijn uurrooster te verlichten, zal vooreerst moeten proberen tijdskrediet (privésector), een loopbaanonderbreking (overheid), zorgkrediet (Vlaamse overheid) of een thematisch verlof (alle sectoren) te krijgen. In de meeste van deze gevallen wordt het deeltijds werk voor het pensioen volledig gelijkgesteld. Dit wordt gelijkgestelde periodes genoemd. Dit zijn periodes van afwezigheid waarin de werknemer geen loon krijgt, maar die "gelijkgesteld" worden met gewerkte periodes.

  Wie niet voor deze systemen in aanmerking komt, zal echter nooit evenveel pensioen kunnen opbouwen als een persoon die voltijds werkt. Het pensioen van een vrijwillig deeltijds werknemer wordt dus berekend op het aantal dagen dat hij /zij gewerkt heeft en op het deeltijdse loon.

  Je kan het pensioen waar je recht op hebt, berekenen op MyPension.be.

  Ook voor wie deeltijds werkt, blijft een voltijds uurrooster de referentie. Het loonplafond wordt beperkt in functie van de arbeidsintensiteit: de gepresteerde deeltijdse uren worden omgezet naar voltijdse dagen. De gepresteerde loonuren worden bijgevolg vergeleken met de uren die nodig zijn voor een voltijds uurrooster.

  ... en op de pensioenleeftijd

  Let op: deeltijds werk heeft niet alleen een invloed op het pensioen. Voor wie vervroegd met pensioen wenst te gaan, heeft het ook een invloed op de pensioenleeftijd. Het aantal gewerkte dagen is immers bepalend voor de leeftijd waarop iemand met pensioen mag gaan. Een "jaar" telt voor de carrière slechts mee vanaf een derde van een volledig uurrooster (d.i. 104 voltijdse dagen of 4 voltijdse maanden, voor ambtenaren).

   

  Invloed op je aanvullend pensioen

  Voor wie deeltijds werkt, worden de stortingen in de groepsverzekering proportioneel verminderd. Wie zijn activiteit met een vijfde vermindert, zal slechts vier vijfde van zijn premies in de groepsverzekering gestort krijgen. Dit is zowel het geval voor plannen met vaste bijdragen als met plannen met vaste prestaties. De deeltijdse werknemer zal bij zijn pensionering dan ook een minder hoog kapitaal ontvangen.

   

  Heb je nog meer vragen over je pensioen ? Hier lees je alvast het antwoord op 7 actuele vragen.

  Meer weten over pensioensparen?

  Deel dit artikel