Ik ben met pensioen en ga trouwen... Welke invloed op mijn pensioen?

Het gebeurt steeds vaker dat mensen ook op latere leeftijd (her)trouwen. We leven immers veel langer. Welke invloed heeft (her)trouwen op het pensioen?

In dit artikel

  Je geniet een comfortabel pensioen en je partner niet, of omgekeerd

  We zagen dat het huwelijk wel degelijk een grote invloed heeft op het pensioen.  Inderdaad, alleen gehuwde mensen hebben recht op een gezinspensioen. De invloed zal dus afhangen van de situatie van je toekomstige partner. Heeft deze partner een eigen carrière gehad en eigen pensioenrechten opgebouwd, dan zal het huwelijk van gepensioneerden nauwelijks een invloed hebben.

  Het huwelijk kan daarentegen in bepaalde gevallen leiden tot een herberekening van het pensioen op basis van het gezinsbedrag. Dit zal het geval zijn als één van de partners weinig of niet gewerkt heeft, en bijgevolg weinig of geen pensioenrechten verworven heeft. Dat "weinig of geen rechten" komt eigenlijk neer op een pensioen dat niet hoger ligt dan de 25% die het gezinsbedrag zou opleveren. Deze herberekening op basis van het gezinsbedrag zal ook gebeuren als je partner geen of nauwelijks beroepsinkomsten heeft of geen sociale uitkeringen (werkloosheids- of ziekte-uitkering) geniet.

  Gehuwde mensen kunnen aanspraak maken op een gezinspensioen. In dat geval zal het werknemerspensioen van de huwelijkspartner met een lange carrière verhoogd worden tot het gezinsbedrag, dit wil zeggen, vermenigvuldigd worden met 1,25. Dit zal zo zijn indien de som van de twee pensioenen, berekend als alleenstaande, niet voordeliger is. Het gehuwde koppel zal dus steeds het voordeligste pensioen ontvangen: ofwel de twee pensioenen als alleenstaande, ofwel het gezinspensioen. Let wel, wettelijk of feitelijk samenwonenden hebben nooit recht op een gezinspensioen.

  Je geniet een overlevingspensioen of een pensioen van een gescheiden partner, en je hertrouwt

  Hier ligt de situatie natuurlijk verschillend. Je kreeg dat overlevingspensioen als weduwe/weduwnaar van je overleden partner of een pensioen als gescheiden partner. Vermits je nu hertrouwt, wordt deze betaling stopgezet, omdat de situatie herbekeken wordt in functie van het huwelijk dat je nu aangaat, wat logisch is. Je vormt immers met je nieuwe partner een nieuw koppel. Opgelet: indien dit nieuwe huwelijk op de klippen gaat, of als je nieuwe partner overlijdt, dan kan het vroegere recht op dat pensioen wel hersteld worden, omdat je dan opnieuw in de vorige situatie terechtkomt.

   

  Meer weten over pensioensparen?

  Deel dit artikel