Hogere bezoldiging? Herbekijk dan je IPT!

De maximumpremie die je vennootschap voor je individuele pensioentoezegging (IPT) kan aftrekken, wordt beperkt door de 80%-regel. Dat betekent dat, als je jezelf een hogere bezoldiging uitkeert, ook de 80%-grens opschuift …

137087837_20.jpg
In dit artikel

  Jaarpremie

  De 80%-regel bepaalt de maximumpremie die je vennootschap jaarlijks mag aftrekken. In de berekening van die 80%-grens speelt je bezoldiging een belangrijke rol. Als je vennootschap meer bezoldiging (een progressieve en redelijke verhoging) gaat uitkeren aan jou, dan schuift de 80%-grens op en kan je dus mogelijk ook een hogere IPT-premie aftrekken …

  Backservice

  Daarnaast biedt een hogere bezoldiging ook perspectieven voor je voorbije loopbaan. Doordat je inkomsten stijgen, krijg je ook bijkomende ruimte voor de voorbije jaren. Bij een individuele pensioentoezegging (IPT) kan je een backservice doen en zo die fiscale ruimte opvullen. Telkens je jouw bezoldiging verhoogt, kan je een extra backservice doen om de vrijgekomen ruimte optimaal in te vullen. Dit zorgt niet enkel voor een hoger pensioenkapitaal, maar is ook fiscaal interessant: de vennootschap mag de backservice immers integraal aftrekken als beroepslast als de voorwaarden nageleefd zijn. Belangrijk is wel dat de loonsverhoging geloofwaardig blijft voor de fiscus. Als je bijvoorbeeld zes maanden vóór de eindvervaldag van je IPT plots je bezoldiging zou verdubbelen, en op dat moment een zeer grote backservice zou doen, dan kan de fiscale administratie hier een probleem van maken.


  Lees hier waarom een IPT fiscaal een topproduct is voor zelfstandigen met een vennootschap.

  Deel dit artikel