Hoeveel mogen kinderen bijverdienen?

Heel wat studenten doen een vakantiejob om een centje extra te verdienen. Ook jonge kinderen kunnen geld verdienen door bijvoorbeeld mee te werken aan een fotoshoot voor een modeblad. Vaak gaat het om korte periodes en bescheiden bedragen, maar als bepaalde grenzen niet gerespecteerd worden, hangen daar wel fiscale gevolgen aan vast, zowel voor henzelf als voor de ouders.

In dit artikel

  RSZ

  Studenten die in de vakantie of tijdens het jaar werken, genieten van verlaagde sociale bijdragen. Voorwaarde is wel dat ze tijdens de maanden juli, augustus en september maximaal 23 dagen werken en tijdens de rest van het jaar eveneens maximaal 23. Elke dag dat er gewerkt wordt, telt mee, dus ook als dit maar enkele uren is. Werken studenten méér dagen, dan worden van hun inkomsten de normale, en dus hogere, sociale bijdragen afgehouden.

   

   

  Inkomstenbelasting

  Ook minderjarigen moeten inkomstenbelasting betalen voor hun inkomsten. Indien de netto-inkomsten echter onder een bepaald bedrag blijven, zijn ze vrijgesteld. Voor aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010) gaat het om € 6.690.

   

   

  Kinderbijslag

  Hoeveel uw kind verdient, heeft geen invloed op de kinderbijslag. Het aantal gewerkte uren en de periode waarin uw zoon of dochter werkt wel.

   

   

  • Buiten de zomervakantie mag uw kind niet meer dan 240 uren per kwartaal werken. Wordt dit aantal overschreden, dan vervalt de kinderbijslag voor dat kwartaal.
  • Tijdens de zomervakantie geldt deze uurbeperking niet. Een uitzondering hierop is de zomer die volgt op het afstudeerjaar. In die laatste zomervakantie geldt wel de 240-urenregel.

   

   

  Personenbelasting

  Wie personen ten laste heeft, geniet van een fiscaal voordeel in de vorm van een verhoging van de belastingvrije som. Om als ten laste beschouwd te worden, moeten uw kinderen aan drie voorwaarden voldoen.

   

   

  • Ze moeten deel uitmaken van uw gezin.
  • Uw kind mag geen vergoedingen krijgen die u als beroepskosten kunt aftrekken. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw kind bij u in de zaak komt werken en u aan hem/haar een loon toekent. In dat geval is uw kind niet langer een persoon ten laste.
  • Uw kind geniet tijdens de belastbare periode bestaansmiddelen die een bepaald maximum niet overschrijden.

   

  Voor het aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010) mag uw zoon of dochter netto maximaal € 2.830 aan eigen bestaansmiddelen hebben. Dit bedrag wordt wel verhoogd tot € 4.080 voor kinderen ten laste van een alleenstaande ouder en tot € 5.180 voor zwaar gehandicapte kinderen ten laste van een alleenstaande.

  Het gaat om ‘bestaansmiddelen’, wat staat voor alle regelmatige of toevallige inkomsten van allerlei aard. Dit zijn dus niet alleen inkomsten uit (vakantie)arbeid, maar ook bijvoorbeeld onderhoudsgeld dat uw kind geniet na een echtscheiding.

  Toch worden bepaalde inkomsten niet in aanmerking genomen bij de berekening van dit maximum. Dat is onder meer het geval voor de eerste schijf van € 2.830 van het onderhoudsgeld, de wettelijke kinderbijslag, een studiebeurs en de eerste schijf van € 2.360 van een studentenloon.

  Deel dit artikel