Hoelang moet ik deze documenten bewaren? (1 maand tot 2 jaar)

Het is een vraag die men zich niet altijd stelt, en later heeft men er dan spijt van. Het is niet alleen nodig een document te bewaren, het is ook noodzakelijk het te kunnen terugvinden! Men bewaart dus best alles in één kaft of lade, in functie van het type document. Soms bewaart men documenten die uiteindelijk niet meer nodig blijken, maar in andere gevallen kan men in moeilijkheden geraken, als men bepaalde bewijsstukken niet meer heeft! Het is de bedoeling van dit artikel deze gevallen tot een minimum te beperken.

In dit artikel

  Eén maand

  Wij beginnen met de meest " vluchtige" documenten . Een kasticket dient als aankoopbewijs, het is dus best dat men het zo nodig kan voorleggen bij het verlaten van een winkel, niet alleen de winkel waar men het voorwerp in kwestie gekocht heeft. Het kasticket is ook altijd nodig voor een eventuele omruiling binnen de week of de 14 dagen. Wie met een Maestro-kaart (vroeger Bancontact/MisterCash) betaalt, houdt het ticket best bij tot de som van de bankrekening afgetrokken is. Wanneer men regelmatig met een kredietkaart betaalt, is een kasticket ook zeer nuttig bij het controleren van de maandelijkse uitgavenstaat van de kredietkaart. En wanneer men een uitgave op deze uitgavenstaat wenst te betwisten, is het kasticket zelfs onontbeerlijk . In zulk geval is het dus voor alle veiligheid aangeraden het ticket van de terminal en het kasticket te bewaren tot men de uitgavenstaat ontvangen heeft, dus iets meer dan één maand. Er zijn slechts zelden problemen, maar een vergissing is altijd mogelijk.

   

  Er bestaat hier wel een uitzondering op deze bewaartijd van een maand: in veel winkels geldt het kasticket als garantiebewijs. In dat geval moet men het ticket bewaren zolang de garantie loopt, in de meeste gevallen dus twee jaar! Indien u een garantiebewijs krijgt voor een langere periode (bijv. 5 jaar), dan moet u het natuurlijk langer bijhouden. Kastickets kunnen ook t.o.v. de verzekering dienen als bewijs van aankoop bij schade of diefstal.

   

  Zes maand

  Normaal gezien moet men hotel- en restaurantrekeningen zes maand bewaren, al kan men moeilijk inzien bij welke soort betwisting dit nuttig zou zijn. Opgelet: wie ten opzichte van de belastingen zijn werkelijke kosten aangeeft, moet het bewijs van deze kosten aan zijn belastingcontroleur kunnen voorleggen zolang deze het recht heeft deze uitgaven te controleren en te betwisten. En hij mag vijf jaar teruggaan in de tijd. Als u dus van plan bent bepaalde uitgaven als beroepskosten aan te geven, moet u het bewijs daarvan ook minstens vijf jaar bewaren. En omdat er uitzonderingen bestaan, raden sommigen aan deze duur te verdubbelen.

   

   

  Een jaar

  Een ander bewijs waar men niet altijd aan denkt, moet men één jaar bewaren: het certificaat of de factuur van de schoorsteenveger. Dit kan belangrijk zijn ten opzichte van de verzekering. Ook het keuringsbewijs van de autokeuring moet u - liefst in de wagen – bewaren tot de volgende keuring, dus tot het volgende jaar (behalve bij de keuring van een wagen van vier jaar, die u twee jaar moet bewaren, vermits de wagen na vijf jaar niet moet gekeurd worden). Het groene document van de autoverzekering (internationale verzekeringskaart) moet u ook bewaren tot u het nieuwe ontvangt, dus één jaar.

   

   

  Twee jaar

  De meest gebruikelijke facturen die u maandelijks of tweemaandelijks ontvangt, moet u twee jaar bewaren: elektriciteit, gas, telefoon, gsm, internet, enz.. Dit geldt ook voor de jaarlijkse facturen voor het water. De meeste documenten in verband met verzekeringen (betaling van het aansluitingsgeld, kopie van een opzegbrief, briefwisseling over een vergoeding) moet u ook minstens twee jaar bewaren. Dit is ook de duur voor het bewijs van de betaling van medische kosten.

   

  Sommige documenten moet u (soms veel) langer bewaren.

  Deel dit artikel