Hoe zorg je levenslang voor een extra inkomen na je pensioen?

Tussen laatste loon en pensioen gaapt meestal een serieuze kloof. Om die te dichten kan je een pensioenkapitaal opbouwen, dat eenmalig wordt uitgekeerd. Maar er bestaat ook een slim alternatief: met Lifelong Income krijg je levenslang een extra inkomen per maand. Dankzij een gegarandeerde rente die alleen maar kan stijgen1.

LLI_Decavi2019
In dit artikel

  Gegarandeerde rente, weinig risico

  Niet toevallig werd Lifelong Income door Decavi uitgeroepen tot meest innovatieve product. Het combineert de voordelen van een belegging met die van een verzekering. Hoe dat kan? Dat vroegen we aan 2 experts die de handen in elkaar sloegen: Stephan Desplancke van vermogensbeheerder BlackRock en Charles de Peñaranda van NN.


  Voor wie in het bijzonder is Lifelong Income interessant?

  Charles de Peñaranda (NN): Eigenlijk voor al wie zijn pensioen wil aanvullen om te genieten van comfortabele oude dag. Er zijn maar 2 voorwaarden. Je bent tussen de 50 en 85 jaar wanneer je intekent en je belegt minstens € 50.000. Dat kan spaargeld zijn, maar ’t is ook ideaal als je bv. een erfenis doet.

  Stephan Desplancke (BlackRock): Uiteraard verliezen we nooit uit het oog hoeveel risico de klant al dan niet wil nemen. Maar dat is hier absoluut geen probleem, vermits het gaat om een bijzonder veilige belegging én de gegarandeerde rente alleen maar kan stijgen1.

  “De kracht van Lifelong Income? De balans tussen potentieel hoge performantie en laag risico. Vaak elkaars tegengestelde, hier gaan ze hand in hand.” Charles de Peñaranda

  Als u één ultiem voordeel voor die klant mag noemen, wat is dat dan?

  CdP: Gemoedsrust! De zekerheid dat je bovenop je pensioen een gegarandeerd bedrag krijgt, wat er ook gebeurt en hoelang je ook leeft. Pensioen gaat niet over een nieuw leven beginnen. Het is geen radicale breuk, maar eerder een verderzetting van je actieve leven waarbij je graag dezelfde levensstijl behoudt.

  Het gaat om een totaal nieuw type product. Waar zit het grote verschil met pensioensparen, levens- en groepsverzekering …?

  CdP: Alle bestaande formules zetten in op pensioenopbouw: je spaart een kapitaal bij elkaar voor als je op pensioen gaat. Maar van LLI blijf je ook nadien de vruchten plukken. Je belegt 1 keer en krijgt elke maand een extra inkomen. Levenslang.

  “Schoenmaker blijf bij uw leest. BlackRock is expert in portefeuillebeheer, NN is de verzekeringsexpert. Een win-win waarvan de klant optimaal profiteert.” Stephan Desplancke

  De rente kan elk jaar herzien worden, maar nooit dalen, alleen stijgen. Hoe? Kan? Dat?

  SD: Lifelong Income heeft een beleggingsdeel en een uitkeringsdeel. BlackRock zorgt voor het eerste. Het geld wordt belegd in een gemengd fonds met aandelen en obligaties. Als grote internationale vermogensbeheerder, beschikken we over eigen research, data én technologie die indicaties geven over de toekomst. Zo kunnen we schommelingen controleren. Voorspellen we stress op de financiële markten, dan schroeven we het gedeelte aandelen terug en gaan we voor veilige obligaties en cash. Keert de rust terug, dan gebeurt meteen het omgekeerde. Zo rendeert het fonds optimaal en kan de rente bij Lifelong Income op termijn zelfs stijgen.


  Een cijfervoorbeeld

  We nemen een gemengd fonds met 60% aandelen - 40% obligaties.

  Opbrengst 2000-2018:

  Geen schommelingscontrole: gemiddeld 5,1% / jaar

  Wel schommelingscontrole: gemiddeld 6% / jaar


  CdP: NN van zijn kant zorgt voor het uitkeringsonderdeel. De klant geniet van een gegarandeerde rente. Die kan nooit dalen, dankzij een complex mechanisme van verzekeren en herverzekeren. Maar doet het fonds het goed en overstijgt de reserve van een klant een bepaalde startwaarde, dan kan de rente wél verhogen.

  Ligt een gegarandeerde rente niet sowieso lager?

  SD: Hier niet, dankzij het innovatieve beheer van BlackRock. Ondanks die garantie houden wij als wereldwijde specialist de kost van het onderliggende beleggingsfonds laag. Met amper 0,35% scoren we zelfs beter dan de totale kost van gemengde fondsen zonder waarborgen.

  “Lifelong Income is uitzonderlijk innovatief. Er bestaat in België geen andere oplossing die levenslange (lijf)rente combineert met het behoud van de reserve.” Uit het DECAVI-verslag

  Op één of andere manier doet LLI denken aan lijfrente.

  CdP: Terecht! Het ís ook een lijfrente, maar wel een van de nieuwe generatie. De premie gaat niet langer naar een verzekeraar, maar de reserve blijft altijd beschikbaar. Dit is een bijkomende veiligheid, want ook als de verzekerde overlijdt, heeft de begunstigde recht op de eventueel volledige overblijvende reserve2.

  SD: De klant geniet dus van een vaste maandelijkse opbrengst – een zogenaamde belegging met annuïteit die vaak voorkomt in Nederland, de VS en Groot-Brittannië. Maar tegelijk doet hij via onze manier van beheer geen afstand van zijn kapitaal. Hoogst uitzonderlijk en interessant.  

  Klinkt haast te mooi om waar te zijn. Hoe zit het eigenlijk met de kosten en taksen?

  CdP (lacht):  ’t Wordt nog mooier, want er is ook nog eens een fiscaal voordeel: de oorspronkelijke rente is belastingvrij3.

  Slotvraag: hoeveel bedraagt de gegarandeerde rente ongeveer?

  CdP: Ze wordt bij het begin berekend op basis van je leeftijd en hoeveel kapitaal je belegt.  Zo start je nu op je 50e met 1,25%. Ben je 70, dan loopt dat al op tot 3,25%. Op onze site kan je snel de gewaarborgde rente voor jou checken met onze handige simulator.

   

  Even voorstellen:

  BlackRock: Als vermogensspecialist beheert BlackRock duizenden portefeuilles. Voor alle types beleggers. Deze expert is wereldwijd al jaren actief met vergelijkbare strategieën, maar sloot in België een exclusief partnership met NN. Je vindt BlackRock Investment Management aan De Meeûssquare 35 in 1000 Brussel.

  Bekroond met de DECAVI-trofee 2019: Noem de DECAVI -trofeeën gerust de Oscars van de Belgische verzekeringen. Lifelong Income werd in 2019 uitgeroepen tot meest innovatieve levensverzekeringsproduct.

  Lifelong Income is een levensverzekering tak 23 naar Belgisch recht van NN Insurance Belgium nv.


  1 Behoudens gedeeltelijke of volledige opname door de verzekeringnemer. Gedeeltelijke opname is alleen mogelijk na 8 jaar na de aanvraag van het contract.

  2 Bij uw overlijden zullen de begunstigden het eventuele resterende saldo van de nog niet uitgekeerde reserve van het contract ontvangen, vóór taksen en successierechten. Rekening houdend met de evolutie van het fonds, de periode dat de rente werd ontvangen en de betaling van de kosten, kan het evenwel zijn dat de reserve van het contract herleid is tot nul. Met andere woorden: NN biedt je een garantie op de rent, levenslang, maar je kapitaal is niet gewaarborgd.

  3 Levensverzekeringscontracten zijn het voorwerp van een bijzonder vermogen dat binnen de activa van de verzekeraar afzonderlijk beheerd wordt. Bij failliet van de verzekeraar is dat vermogen eerst en vooral bestemd voor de nakoming van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of begunstigden. Bij wanbetaling of faillissement van NN Insurance Belgium nv kan de uitbetaling van de rente stopgezet worden en is de teruggave van de beschikbare reserve van het contract onzeker. NN Lifelong Income geniet geen bescherming van het ‘Waarborgfonds voor financiële producten’.

  Deel dit artikel