Hoe verwerp ik een erfenis?

Wie in aanmerking komt om te erven heeft de keuze om de nalatenschap te aanvaarden of te weigeren. Bij aanvaarding kan het gaan om een zuivere aanvaarding of om een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Erfenis verwerpen
In dit artikel

  Indien je opteert voor de zuivere aanvaarding, dan word je definitief eigenaar van de erfenis. Dit betekent dat je automatisch ook eventuele schulden zelf moet betalen die tot de nalatenschap behoren.

  De aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving is een soort van gulden middenweg tussen aanvaarden en verwerpen. Indien je niet zeker bent of de bezittingen (activa) van de overledene wel hoger zijn dan de schulden (passiva), zal de notaris een inventaris opmaken. Na de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving kan je de nalatenschap enkel nog zuiver aanvaarden maar niet meer verwerpen. Maar de schuldeisers mogen je eigen goederen niet in beslag nemen om de schulden van de overledene te betalen. Dit betekent concreet dat je nooit meer schulden zal moeten dragen dan dat er bezittingen zijn in de nalatenschap.

  Indien je als erfgenaam al onmiddellijk zeker bent dat de schulden van de overledene hoger zijn dan zijn bezittingen, dan verwerp je uiteraard best de nalatenschap. De verwerping van een nalatenschap moet altijd uitdrukkelijk gebeuren. In dat geval wordt de erfgenaam geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. De erfgenaam zal niets uit de nalatenschap ontvangen, maar hij zal ook geen schulden moeten betalen. De erfgenaam moet dan geen aangifte van de nalatenschap invullen en ook geen erfbelasting betalen.

  De aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving of de verwerping van een nalatenschap moeten sinds 3 augustus 2017 verplicht gebeuren in een authentieke akte bij een notaris. De keuze van de notaris is vrij.

  Voor nalatenschappen waarvan de schulden groter zijn dan de bezittingen, rekent de notaris voor de verwerping geen kosten aan. Dit geldt ook voor het verwerpen van een erfenis met een positief saldo van maximum 5.000 euro. Als alle erfgenamen de erfenis verwerpen gaat de nalatenschap naar de overheid. De overheid zal dan bepalen of ze de nalatenschap al dan niet aanvaardt.

  De kostprijs voor het aanvaarden van een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving of het verwerpen van een erfenis van meer dan 5.000 euro hangt af van het concrete dossier. Bij aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving is er ook de kost voor de publicatie in het Staatsblad omdat eventuele schuldeisers zich kenbaar moeten maken. Daarnaast heb je nog de kostprijs van het opmaken van de boedelbeschrijving, afhankelijk van de samenstelling van de nalatenschap. De notaris kan je meer informatie geven over de kostprijs.

   

   

  Om een erfenis te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of om een nalatenschap te verwerpen kan je gewoon langsgaan bij de notaris in jouw buurt.

  Meer weten over successie?

  Deel dit artikel