Het belang van een kwalitatief kredietdossier

De Nationale Bank van België lanceerde de voorbije jaren een aantal maatregelen om de risico’s op de hypotheekmarkt te beperken. Jo Stremersch, Expert Financial Planning bij Van Broekhoven & Partners, vindt dit een goede zaak, maar wijst daarnaast op de meerwaarde van een kwalitatief kredietdossier.

GettyImages-183008473.jpg
In dit artikel

  “Een strikte controle door de toezichthouder is natuurlijk goed, maar er is meer nodig. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk om bij kredietnemers die een tweede verblijf kopen, omdat ze hun beleggingsportefeuille willen diversifiëren, de risico’s correct in te schatten en de klant goed te begeleiden. We willen tot een risico-monitoringrapport komen, dat dieper graaft dan louter de vraag of de kredietnemer de lening normaliter correct zal kunnen terugbetalen. Zo’n rapport bevat verschillende elementen:

  • inventarisatie van het vermogen
  • identificatie van de risico’s
  • rangschikken van de risico’s
  • oplossen van eventuele problemen”

   

  Inventarisatie van het vermogen

  Welk deel van het vermogen wordt aangewend om te investeren in vastgoed en het krediet terug te betalen? Daarbij brengen we het volledige vermogen in kaart, net als eventuele openstaande schulden, bijvoorbeeld onder de vorm van andere kredieten.

  Ook de in- en uitgaande bewegingen van het vermogen zijn belangrijk. Wat komt er netto aan inkomsten binnen (uit arbeid, investeringen of onroerend goed) en welke uitgaven staan daar tegenover?

  “Ten slotte bekijken we ook de spaarbalans: welke vermogensgroei mogen we verwachten en kan men iemand eventueel aanspreken als het even moeilijker gaat?”

   

  Identificatie van de risico’s

  “We maken een onderscheid tussen permanente en tijdelijke risico’s. Een voorbeeld van zo’n permanent risico is het overlijden van één van beide partners. Vaak wordt dit afgedekt via een schuldsaldoverzekering. Die zorgt ervoor dat het terugbetalen van de lening vaak geen groot probleem is. Wel kan een overlijden ervoor zorgen dat de inkomsten in het gezin niet langer volstaan om alle kosten te dragen. Op zo’n moment is het mogelijk dat de woning alsnog verkocht moet worden. Ook bestaat de kans dat de woning na een overlijden in een juridische structuur terechtkomt waarbij de overlevende partner niet meer de volle 100% zeggenschap over de woning heeft. Denk bijvoorbeeld aan een structuur met naakte eigendom en vruchtgebruik. Dergelijke problemen voorzie je best.

  Ook blijvende invaliditeit is een belangrijk risico. Hierbij komt de schuldsaldoverzekering vaak niet tussen, al kan dat in principe wel. Een blijvende invaliditeit heeft vaak een stevige financiële impact. We raden klanten dan ook vaak aan om dit risico ook te laten dekken door de schuldsaldoverzekering.”

  Tijdelijke risico’s zijn het verlies van een job (leg hiervoor een reserve aan) of een echtscheiding. Dit laatste zorgt vaak voor heel wat discussies en soms is er geen andere uitweg dan het onroerend goed te verkopen omdat er gewoon geen middelen zijn om de lening verder terug te betalen. Ook hierover denk je best goed na op voorhand.

   

  Rangschikken van de risico’s

  Vervolgens is het volgens Jo Stremersch belangrijk om de waarschijnlijkheid van de risico’s in te schatten en ze ook te rangschikken.

   

  Oplossen van eventuele problemen

  “Je kan de risico’s beheersen door bijvoorbeeld bijkomende voorzieningen aan te leggen (zoals een aanzienlijke spaarreserve en/of een uitgebreide schuldsaldoverzekering), door bepaalde risico’s af te zwakken of door ze af te dekken via bijkomende verzekeringen (bijvoorbeeld via een verzekering die de financiële gevolgen van werkloosheid tijdelijk dekt). Ten slotte kan je bepaalde risico’s ook gewoon aanvaarden.”

   

  Ben je zinnens om te investeren in vastgoed? Overloop dan al deze punten, zodat je voorbereid bent op eventuele noodscenario’s. Een verzekeringsmakelaar kan je hier zeker bij helpen.

  Ontdek hier de schuldsaldoverzekering van NN.

  Deel dit artikel