Is er minimum- en maximumbijdrage bij groepsverzekeringen?

Via een groepsverzekering kan uw bedrijf een aanvullend pensioen opbouwen voor uw werknemers. Het pensioenplan kan gelden voor alle personeelsleden, maar ook voor bepaalde categorieën van werknemers. De werkgever kan de premies volledig zelf betalen, maar kan ook de werknemers een deel laten financieren. Is er op dat vlak een verplichte minimumpremie? En zijn er ook maxima van toepassing?

Minimum
Een wettelijk verplichte minimumpremie is er niet. Het is aan elke groepsverzekeraar zelf om te beslissen of hij een minimumpremie instelt of niet. Het hangt dus af van de commerciële strategie van uw verzekeraar of er een minimumpremie van toepassing zal zijn of niet.

Maximum
Anders is het met de maximumpremie. Op dat vlak stelt de wetgever wel bepaalde grenzen in. Zo moet de 80%-regel te allen tijde gerespecteerd worden om fiscaal voordeel te kunnen genieten. Die regel zegt dat het totaal van het wettelijke en het extralegale pensioen niet hoger mag uitkomen dan 80% van het laatste normale brutojaarloon.

Concreet wordt er dus geen echte maximumpremie bepaald bij wet. Wel zal er berekend worden welke ruimte er nog beschikbaar is binnen de 80%-regel en op basis daarvan kan de maximumpremie afgeleid worden. De beschikbare ruimte hangt onder andere af van het aantal jaren waarin de werknemer een groepsverzekering genoten heeft, of hij in het verleden al groepsverzekeringen had, welke premie daarvoor betaald werd en welk rendement dit opleverde, de duurtijd van de polis, de burgerlijke stand,… …

De verzekeraar levert dan een fiscaal attest af voor de fiscale aftrekbaarheid van de premies.

Het spreekt voor zich dat dit gespecialiseerde materie is. Laat u daarom bijstaan door adviseurs met kennis van zaken, zoals een verzekeringsmakelaar.