De Pensioenvisie van levensverzekeraar NN

In een samenleving waarin we met z’n allen langer leven, heeft ons pensioenstelsel nood aan een verjongingskuur. Want het huidige systeem is niet langer aangepast aan onze maatschappij. Door onze stijgende levensverwachting brengen we meer tijd door in pensionering, waardoor we meer financiële middelen nodig hebben. Op professioneel gebied veranderen we sneller van werkgever en van statuut. Pauzes in je loopbaan inlassen om jezelf bij of om te scholen, worden essentieel om relevant te blijven op de arbeidsmarkt. En ook privé blijft lang niet iedereen zijn hele leven bij dezelfde partner. Dit zijn allemaal elementen waar het pensioensysteem vandaag onvoldoende rekening mee houdt, waardoor de betaalbaar-, billijk- en adequaatheid ervan in het gedrang komt.

De pensioenvisie van levensverzekeraar NN
In dit artikel

    Het is tijd om na te denken over een upgrade van ons systeem.

    Als levensverzekeraar nemen we deze kwestie ter harte, want het is onze ambitie om de Belgen te beschermen en een lang en gelukkig leven te kunnen garanderen. Een leven zonder financiële zorgen, waarbij je kan genieten van elke dag. Wij hebben niet alle touwtjes in handen en pretenderen niet de waarheid in pacht te hebben, maar roepen alle betrokken partijen, van beleid over werkgeversorganisaties tot elk individu, op om het huidige systeem grondig te analyseren en aan te passen aan de noden van vandaag. In deze pensioennota bundelen we de struikelblokken van vandaag en de opportuniteiten van morgen. Het omvat onze visie op de materie met een aantal concrete voorstellen. Deze nota omvat geen holistische visie op het volledige stelsel, maar wel een leidraad vanuit het oogpunt van een levensverzekeraar. We spreken vanuit onze expertise en hopen hiermee discussies aan te wakkeren en te faciliteren om zo samen tot oplossingen te komen.

    Lees hier onze pensioenvisie

    Deel dit artikel