Brandverzekering

Een brandverzekering dekt uw woning tegen het risico van brand. Maar zo’n polis heeft heel wat meer om het lijf. Elk contract dekt daarnaast klassieke risico’s zoals storm, hagel, sneeuw en ijsdruk. Ook waterschade en de aanrijding van het gebouw door een voertuig zijn verzekerd. Sinds maart 2007 is in elke polis ook een verplichte dekking tegen natuurrampen opgenomen.

In dit artikel

  Een uitgebreide dekking is één zaak, maar als puntje bij paaltje komt, hangt de vergoeding die uitgekeerd wordt volledig af van de waardebepaling vooraf. Het is dan ook erg belangrijk om hier de nodige aandacht aan te besteden. Zo niet bestaat het risico op onderverzekering en past uw verzekeraar de evenredigheidsregel toe. U ontvangt dan een vergoeding die berekend wordt volgens de verhouding tussen het werkelijk verzekerde bedrag en het bedrag dat verzekerd had moeten zijn.

  Verzekeraars zijn wettelijk verplicht om u tegen onderverzekering te beschermen. Ze bieden methodes aan om de waarde te bepalen. Heel courant is het gebruik van een evaluatierooster dat u moet invullen over het aantal kamers, de oppervlakte, het volume, de bestemming … Elke maatschappij hanteert eigen criteria. Op basis van dit rooster wordt dan een bedrag verzekerd. Als uiteindelijk blijkt dat de schade hoger ligt dan het verzekerde bedrag, dan zal uw verzekeraar alsnog alle schade vergoeden. Ook courant is een verzekering in eerste risico. In dat geval bepaalt u zelf de te verzekeren waarde. Bij schade wordt u volledig vergoed maar u ontvangt nooit meer dan het verzekerde bedrag. U bent dus zelf verantwoordelijk voor een correcte schatting. Om de premie binnen de perken te houden, opteren eigenaars van erg waardevol vastgoed vaak voor een gedeeltelijke dekking in eerste risico. Voor zeer grote en waardevolle gebouwen ten slotte kan een expert de waarde bepalen.

   

  Een huis is geen lege doos

  Bij het afsluiten van een brandverzekering is het verplicht een waardebepaling te doen van het gebouw, maar niet van de inboedel. Ook voor uw huisraad kan u kiezen voor een verzekering in eerste risico en zelf het verzekerde bedrag bepalen. Bij schade wordt u volledig vergoed maar u ontvangt nooit meer dan het verzekerde bedrag. Vaak is dat bedrag echter onvoldoende om alles wat zich in het huis bevindt te vervangen. Er bestaan formules die de volledige vervangingswaarde van wat in uw woning staat, dekken. U betaalt er wel meer voor. Op goederen die hun waarde met de tijd verliezen, wordt bovendien een ouderdomspercentage toegepast. Echt waardevolle voorwerpen zoals een kunstwerk of juwelen kan u beter per voorwerp laten verzekeren. Let ook op als u uw interieur een make-over geeft. U licht best uw brandverzekeraar in als u ingrijpende dingen verandert in uw huis.

   

  De brandverzekering of woningpolis dekt in principe uw woning en inboedel tegen een aantal basisrisico’s. Verzekeraars bieden daarnaast een gamma keuzedekkingen aan. De achterliggende filosofie is dat een woning meer is dan een huis met huisraad. De tuin maakt, zeker in de zomermaanden, evenzeer deel uit van de woning. Een zwembad of vijver, designmeubelen op het terras, aanplantingen. Al deze zaken kunnen mee verzekerd worden in de woningpolis. Uiteraard mits het betalen van een meerprijs.

   

  Ook een half huis kan u verzekeren

  Dat u een brandverzekering afsluit voor uw woning en inboedel is haast evident. Maar ook als uw huis in opbouw is, is een verzekering interessant. Tijdens het bouwen, kunnen er heel wat dingen misgaan: een muur die instort, leidingen die doorboord worden, een dak dat wegwaait... Een verzekering voor alle bouwplaatsrisico’s (ABR) dekt beschadigingen aan uw woning in opbouw ongeacht wie of wat de schade veroorzaakt.

   

  Als een vakman aansprakelijk is, moet die in principe de schade vergoeden via zijn eigen aansprakelijkheidsverzekering. Het probleem is echter dat niet alle aannemers zo’n polis afsluiten. Voor u met iemand in zee gaat, informeert u daar trouwens best naar. En zelfs als er een verzekering afgesloten werd, dan kan u nog naar uw geld fluiten als de vakman ondertussen failliet is gegaan. Meestal is het bovendien niet onmiddellijk duidelijk wie of wat de schade veroorzaakt heeft en leidt zo’n schadegeval tot ellenlange discussies. In al deze gevallen kan een ABR-polis soelaas brengen. Zelfs als u zo’n polis overbodig vindt, is het wel aan te raden een brandverzekering af te sluiten voor uw woning zodra die wind- en waterdicht is. Eén pittige storm is voldoende om ernstige schade te veroorzaken. Uw makelaar of maatschappij vertelt u er meer over. De eerste zes maanden bieden sommige verzekeraars de brandverzekering zelfs gratis aan.

   

  Vergoeding in geld of natura?

  Als u schade lijdt, zal uw verzekeraar die vergoeden. Vaak is dat onder de vorm van een schadevergoeding waarvan een vrijstelling afgetrokken wordt. Dit laatste is het deel van de schade dat sowieso voor uw rekening blijft. De hoogte ervan hangt af van contract tot contract. Tegenwoordig is het echter ook mogelijk een vergoeding in natura te krijgen. In plaats van een geldsom zal uw verzekeraar een vakman sturen die de schade zal herstellen.

   

  Bij de autoverzekering is het gebruik van het zogenaamde derdebetalersysteem heel courant. Uw wagen wordt hersteld en u krijgt geen factuur te zien want die wordt onmiddellijk door de verzekeraar voldaan. In de brandverzekering staat het systeem nog in zijn kinderschoenen en niet elke maatschappij biedt deze optie aan. Naast een uitgebreid netwerk van vaklui vraagt zo’n systeem ook intern om een aangepaste organisatie. Niet elke brandschade komt trouwens in aanmerking voor deze vergoedingsmethode. Zware brandschade is nog iets anders dan een kelder die onder water staat. U informeert best bij uw verzekeringstussenpersoon of maatschappij of herstel in natura tot de mogelijkheden behoort. In sommige gevallen laat men zelfs de vrijstelling vallen als u voor deze vergoedingsmethode kiest.

   

  Verzeker u tegen ongewenst bezoek

  Preventie is de eerste stap om diefstal te voorkomen. Kleine ingrepen zoals het afsluiten van ramen en deuren kunnen een groot verschil maken. Maar als het ongewenst bezoek toch zijn weg naar binnen vindt, komt een diefstalverzekering goed van pas. Diefstal wordt niet automatisch gedekt in uw brand- of woningpolis. U moet dit luik dus specifiek opnemen of een aparte polis afsluiten. Met de diefstaldekking bent u verzekerd tegen inbraakschade en voor de gestolen inhoud. Hoe ver de dekking reikt, hangt af van wat uw wensen zijn en wat de verzekeraar aanbiedt. Vervanging van sloten of officiële documenten, stookolie, wijn, voorwerpen in de tuin,…Voor alles bestaat er een oplossing en een prijs. Echt kostbare zaken zoals kunst en juwelen verzekert u best per voorwerp omdat ze soms meer waard zijn dan het plafond van tussenkomst dat in de polis voorzien is. Om discussies achteraf te vermijden, maakt u er best foto’s van die u afzonderlijk bewaart.

   

  Als u het slachtoffer wordt van diefstal laat u best een proces-verbaal opstellen waarin alle gestolen goederen opgesomd staan. Meestal volstaat dit voor verzekeraars om tussenkomst te verlenen. Nog beter is het als u aankoopbewijzen, facturen of foto’s kan voorleggen. Als er sporen van braak zijn, mag u de nodige maatregelen nemen om uw woning opnieuw te beveiligen. Sommige verzekeraars stellen voorwaarden aan hun tussenkomst zoals het afsluiten van deuren. Bepaalde beveiligingsystemen kunnen u dan weer een korting opleveren. De mogelijkheden zijn talrijk. U grondig vooraf informeren is dus de boodschap om achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan.

  Deel dit artikel