Andrew J. Scott over Langer Leven

Naar aanleiding van onze burgerbevraging hadden we de eer om met Prof. Andrew J. Scott te praten. Als econoom aan de London Business School is hij dé internationale expert rond langer leven oftewel longevity. Iets wat volgens hem vooral slaat op het positief bekijken van verouderen of ageing. Want we leven met z’n allen langer, en dat in goede gezondheid. Dat schept een zee aan mogelijkheden, maar je moet je erop voorbereiden en je future-proof self uitvinden. 

general_-_longevity.jpg
In dit artikel

  Beste Professor Scott, wat moet er veranderen opdat we lang en gelukkig kunnen leven? 

  Langer leven brengt enorm veel mogelijkheden met zich mee, maar ook uitdagingen. En vergis je niet, de evolutie is al een tijdje bezig, we moeten ons dus nu al zo goed mogelijk aanpassen aan de stijgende levensverwachting. 

  Want langer leven heeft een impact op jou, als individu, maar ook op alle onderdelen van onze maatschappij. We moeten ons leven anders inrichten om het volle potentieel uit dat langer leven te kunnen halen. 

  Zo zal een groter deel van de populatie actief blijven in het werkleven en ook de groep ouderen die actief blijft, wordt groter. Bedrijven moeten nadenken over hoe ze die extra werkkrachten zullen inzetten en flexibiliteit kunnen geven. Maar ook hoe ze intergenerationele relaties op het werk kunnen stimuleren zodat er maximale kennisoverdracht is in twee richtingen. 

  De overheden spelen hier een grote rol in. Zij moeten hun land en de werking ervan voorbereiden op de nabije toekomst door preventieve gezondheidszorg te stimuleren, bedrijven aan te moedigen om een zo groot mogelijke groep burgers aan het werk te houden op een haalbare manier, en een nieuwe invulling te geven aan het onderwijssysteem. 

  Wie inspiratie nodig heeft, kan eens kijken hoe ze het in Singapore doen. Je vindt er rusthuizen naast scholen om generaties te mixen. Alle publieke ruimtes zijn toegankelijk. En ook preventieve gezondheid check-ups zijn laagdrempelig voor alle burgers. 

  Termen als ‘tieners’ en ‘pensioen’ hebben we als mensen zelf in het leven geroepen, omdat ze relevant waren. Maar binnenkort zijn deze achterhaald, net zoals het 3-fasig leven waarin we studeren, werken en rusten. Als we met z’n allen 100 jaar worden, is die structuur niet langer houdbaar en moeten we ons flexibeler opstellen ten opzichte van het leven. 

  Er is dus niets dat niet zal veranderen. 

  Waarom moet ik als twintiger of dertiger nadenken over langer leven?

  Ik begrijp de vraag, want het lijkt een ver-van-mijn-bedshow. Maar het tegendeel is waar. Jullie zullen de generatie zijn die als eerste optimaal kunnen genieten van een langer leven! Wie vandaag tussen de 20 en 30 jaar oud is, wordt geacht vlot de 80 te halen. En jullie kinderen zullen met gemak 100 jaar halen. 

  Als we erin slagen de maatschappij tijdig klaar te stomen voor deze aankomende verandering, zullen het vooral jullie zijn die de vruchten ervan zullen plukken. 

  Enkele tips:

  • Kijk niet naar hoe je ouders of grootouders het gedaan hebben, jouw leven zal er volledig anders uitzien. 
  • Denk na over HOE je oud wil worden? Stel dat je een vriend hebt van 79 jaar, wie zou dit dan zijn? Wat zou hij of zij doen? En hoe zou hij of zij in het leven staan? Dat is dan misschien de persoon die jij wil worden! Je zal het antwoord niet op vijf minuten vinden, je moet dit lange termijn denken ontwikkelen en trainen. 
  • Zorg voor jezelf en je lichaam, zet preventief in op het gezond houden van je eigen zijn! Sport, beweeg, eet gezond, rust, mediteer en heb lief.
  • Ga intergenerationele gesprekken aan, in je privé en op je werk. Jij kan bijleren van hen, en zij ook van jou. 
  • Wees niet bang van technologie. Alles evolueert snel en dat zorgt ervoor dat sommige jobs zullen verdwijnen, maar ook dat er nieuwe zullen bijkomen. Dat zal van jou een inspanning vragen, je zal moeten bijscholen. Maar dat het is oké, laat technologie, technologie zijn, zorg gewoon dat je weet hoe je ermee om moet. Wij, als mensen, hebben andere troeven; menselijk zijn!

  Ik ben 64, waarom moet ik nog nadenken over langer leven? 

  Focus niet op je chronologische leeftijd, maar op je biologische leeftijd! Hoe voel je jou? Wat kan je nog bereiken? Vast nog heel wat! 64 is niet het nieuwe 50, maar is wel het nieuwe 64. Wat wil zeggen dat je nog heel wat tijd voor je hebt. Het is geen eindpunt, maar een nieuw startpunt. Met een beetje geluk heb je zeker nog 20 jaar voor je die jij kan invullen zoals jij dat wil! 

  Enkel tips:

  • Het is nooit te laat om te investeren in je toekomstige zelf! 
  • Investeer in je relaties, onderhoud ze. 
  • Ga bewust om met je gezondheid. Beweeg, eet gezond en doe de nodige preventieve check ups. 
  • Neem je grootouders of ouders niet als referentie, jij hebt een volledig nieuw kader waarin je zelf kan bepalen wat jij wil doen!

  Wat is volgens Prof. Andrew J. Scott de impact van COVID op langer leven?

  Het is nog vroeg om hier conclusies te trekken. Maar een ding is zeker, de pandemie zet onze maatschappij in beweging. We gebruiken technologie optimaal om flexibel werk haalbaar te maken. Anderzijds bevestigt de pandemie ook dat we met een grote populatie ouderen in onze maatschappij zitten en daar de nodige gezondheidszorg voor nodig is.

  De schrik en angst die we door de COVID-19 voelen, is vooral omdat we bang zijn om familie en vrienden te verliezen aan het virus. Daarom zijn we als samenleving solidair; we proberen die kwetsbare groep te beschermen. We willen te allen tijde voorkomen dat ze ziek worden. 

  En dat zal zich in de toekomst ook voortzetten: preventieve gezondheidszorg zal enorm aan belang winnen en zal essentieel zijn om de groter wordende groep ouderen te beschermen. Ouderen zullen niet meer ziek mogen worden. 

  Waarom moeten we als levensverzekeraar nadenken over langer leven?

  Langer leven heeft een impact op enorm veel sectoren. Langer leven is een zegen, maar ook een risico als je er niet goed op voorbereid bent. Dankzij wetenschap en biologische evolutie leven we in de meeste gevallen op een gezonde manier langer. Waar je vroeger het meeste kans had om te sterven bij de geboorte, is dat nu aan je 87ste. 

  Dat heeft heel wat gevolgen en het brengt ook risico’s met zich mee. Hoe ga je dat lange leven betalen? Zal je genoeg tijd en middelen hebben om je tijdig bij te scholen om relevant te blijven op de arbeidsmarkt? Wat met je gezondheid? Heb je daar de middelen om je fysieke en mentale gezondheid preventief te onderhouden,… enzovoort. 

  Het zijn stuk voor stuk elementen waar levensverzekeraars de burger kunnen in bijstaan en het risico op een negatieve outcome kunnen verkleinen. 

  Deel dit artikel